Advies: makkelijker school stichten

time icon Aangepast

Het moet makkelijker worden om een school op te richten. Een school die voldoende leerlingen trekt en de garantie kan geven goed onderwijs te bieden, moet recht krijgen op overheidssubsidie. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer.

Nu is het zo dat er alleen een nieuwe school met overheidsgeld kan worden opgericht op basis van religieuze of levensbeschouwelijke gronden. Het gaat dan bijvoorbeeld om katholieke of islamitische scholen, vrije scholen of jenaplanscholen.

Volgens de Onderwijsraad is dat niet meer van deze tijd, omdat veel Nederlanders niet meer naar de kerk gaan. De raad wil dat het mogelijk wordt om op grond van pedagogische visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen een school op te richten.

Bij de tijd

"We vinden het nodig om bij de tijd te blijven", zegt Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad. "Voor ouders komen er meer mogelijkheden om scholen te stichten buiten de traditionele zuilen om."

Minister Van Bijsterveldt komt na de zomer met een reactie op het advies van de Onderwijsraad. Een meerderheid van de Tweede Kamer is enthousiast over het voorstel.

Als het advies wordt overgenomen, gaat het onderwijsbestel een nieuw tijdperk in.

STER Reclame