Drie maanden staken ze al, de schoonmakers. Ze willen niet alleen meer loon, maar ook respect voor hun werk en doorbetaling van de eerste dagen bij ziekte. Vandaag is er opnieuw cao-overleg tussen de bonden en de werkgevers.

Over veel zaken zijn beide partijen inmiddels tot elkaar gekomen, maar doorbetaling bij ziekte blijft een pijnpunt.

Op dit moment kent de schoonmaakcao zogenoemde wachtdagen. Als iemand ziek wordt, zijn de eerste twee ziektedagen voor eigen rekening. Het ziekteverzuim in de schoonmaakbranche ligt al jaren iets hoger dan het gemiddelde in Nederland.

Uitzondering

De schoonmakers zijn met deze twee wachtdagen een uitzondering. Veruit de meeste werknemers in Nederland krijgen vanaf dag één doorbetaald. Een aantal branches kent ook wachtdagen, geregeld in de cao. Werknemers in de horeca bijvoorbeeld betalen de eerste ziektedag zelf.

In de uitzendbranche en de detailhandel verschilt het per werkgever, maar ook daar is de norm dat de werknemer de eerste ziektedag zelf betaalt.

In de bouw krijgt een werknemer de eerste keer dat die in een jaar ziek wordt doorbetaald. De tweede en de derde keer hoeft een werkgever de eerste dag geen loon door te betalen.

Terugbetalen

De werkgevers in de schoonmaakbranche vinden dat ze al met een goed eindbod zijn gekomen. Ze willen wachtdagen terugbetalen van schoonmakers die na zes weken nog steeds ziek zijn. Volgens de werkgevers is er door het huidige systeem een kort verzuim en een hoge uitkering bij langdurige ziekte.

Of de partijen er vandaag uitkomen is de vraag. Het schoonmaakbedrijf Effektief uit Groningen wilde niet langer wachten op een centrale cao. Dat bedrijf heeft inmiddels een aparte cao met de bonden afgesproken, met uitbetaling van de eerste ziektedagen.

STER reclame