Onder de bevolking is er relatief veel draagvlak voor ingrepen in lonen, uitkeringen en het ontslagrecht. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond over de op handen zijnde extra bezuinigingen.

Tweederde van de kiezers is volgens de peiling voor het verlagen van de WW met 5 procent. Ook tweederde ziet geen bezwaar tegen een loonwet; het bevriezen van de salarissen in het bedrijfsleven. Ook bij de PVV is daar een ruime meerderheid voor.

Bij alle kiezers, ook op rechts, is er weinig draagvlak voor een verhoging van de btw en een verhoging van de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering.

VVD, CDA en PVV onderhandelen in het Catshuis over een nieuw pakket bezuinigingen dat nodig is om het begrotingstekort naar beneden te brengen. Afgelopen week leek het overleg op springen te staan, nadat de PVV had gedreigd het overleg te verlaten.

Snoeien in ontwikkelingshulp

Slechts 19 procent van de CDA-kiezers is tegen mogelijke bezuinigingen op hulp aan ontwikkelingslanden. Prominente christendemocraten hebben zich de afgelopen dagen kritisch uitgelaten over het snoeien op ontwikkelingshulp. In de peiling is nul procent van de PVV-kiezers tegen die bezuinigingen. Dat is weinig verrassend omdat Geert Wilders vaak heeft gezegd dat hij geen voorstander is van ontwikkelingssamenwerking.

Onder de ondervraagden was een kleine meerderheid (51 procent) die graag had gezien dat Wilders zich had teruggetrokken uit het Catshuis-beraad. Driekwart van de PVV-kiezers vindt het goed dat hij dat niet gedaan heeft.

STER reclame