Spies: betere huisvesting migrant

Aangepast op

Minister Spies (Binnenlandse Zaken) heeft afspraken gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Ze gaat samenwerken met gemeenten, uitzendbureaus, woningbouwcorporaties, werkgevers en vakbonden. Met een 'nationale verklaring' (.pdf) willen de organisaties de problemen aanpakken.

Volgens Spies leveren arbeidsmigranten een positieve bijdrage aan de economie, maar zijn er misstanden zoals overbewoning en illegale onderhuur. Die misstanden leveren overlast op voor buurtbewoners. Aan de andere kant zijn tijdelijke werknemers zelf soms de dupe van slechte huisvesting of te hoge huren.

Acht regio's

De organisaties die de nationale verklaring hebben ondertekend richten zich eerst op acht regio's waar veel arbeidsmigranten wonen. Dat zijn oner andere de stadsregio's Rotterdam en Amsterdam, stadsgewest Haaglanden en de provincie Limburg.