Door Gert-Jan Dennekamp en Jikke Zijlstra

Zeker een op de zes woningcorporaties is niet van plan de huur van 'rijkere' huurders te verhogen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 300 corporaties.

Met de huurverhoging wil minister Spies van Binnenlandse Zaken scheefwonen tegengaan. Huurders met een hoog inkomen moeten van haar plaats maken voor woningzoekenden die weinig verdienen.

Veel woningcorporaties vinden die voorgenomen huurverhoging niet de manier om dit voor elkaar te krijgen. Ze verwachten dat de maatregel slecht zal uitpakken voor onder meer ondernemers en gezinnen. Zo wordt bij de berekening van het jaarsalaris het inkomen van het hele gezin meegeteld, en dus ook van inwonende kinderen met een baan.

Directeur Desloover van de Brabantse corporatie Vieya vindt dat ouders in zo'n geval geen huurverhoging kan worden opgelegd. "Dat past niet bij de verantwoordelijkheid van wooncorporaties om voor betaalbare huisvesting te zorgen."

ZZP'ers

Ook voor zzp'ers die vaak een wisselend inkomen hebben, kan de maatregel nadelig uitpakken. "De huurverhoging is gebaseerd op het inkomen uit 2010. Maar het kan zomaar voorkomen dat je in 2012 ineens veel minder verdient", zegt directeur Leek van WoonopMaat uit Heemskerk. Leek maakt bij het opleggen van de huurverhoging daarom voor diverse groepen huurders een uitzondering.

Uit het onderzoek van de NOS blijkt verder dat de helft van de corporaties dit jaar wel de huren verhoogt voor inkomens van 43.000 euro en meer. Ze doen dat vooral omdat de overheid ze in 2014 een heffing oplegt. "Het wordt politiek wel mooi verkocht", zegt een woordvoerder van De Bouwvereniging in Harlingen, "maar eigenlijk is het gewoon een verkapte belasting".

Eenderde van de corporaties moet nog besluiten of de huurverhoging wordt opgelegd. Gemiddeld heeft 16 procent van de huurders een inkomen boven de 43.000 euro, blijkt uit het NOS-onderzoek. Met uitschieters van 29 procent in Nijmegen en Driemond. Ook bij corporaties in Rijnwoude en Hoek van Holland worden meer dan een kwart van de woningen gehuurd door 'rijke' huurders.

Kabinet

Het kabinet wil de huren voor deze groep per 1 juli verhogen. Bovenop de gebruikelijke jaarlijkse huurverhoging van 2,3 procent mogen corporaties de huren met maximaal vijf procent verhogen. Voor een huurwoning van 600 euro betekent dat een maandelijkse verhoging van dertig euro. De Tweede Kamer moet nog met de maatregel instemmen. Als corporaties de huren verhogen, moeten ze dat voor 1 mei aan de huurders laten weten. Daarom wachten ze niet tot de Kamer met het voorstel heeft ingestemd.

De corporaties krijgen de informatie over de huurders van de belastingdienst. Veel corporaties hebben die informatie de afgelopen weken gekregen. De koepel van woningbouwverenigingen Aedes heeft een eigen onderzoek gedaan. Die organisatie komt tot dezelfde conclusies.

STER reclame