Kamer blijft kritisch over Zijlstra

Aangepast

De Tweede Kamer gaat niet zonder meer akkoord met de plannen van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs om de bekosting van hogescholen en universiteiten te veranderen. De Kamer vindt dat Zijlstra eerst nog aan zijn plannen moet sleutelen omdat er mogelijk te veel bureaucratie ontstaat.

Zijlstra wil een deel van het geld voor universiteiten en hogescholen voortaan verdelen op grond van de prestaties van instellingen, de zogeheten prestatiebekostiging. Hoe beter de prestaties, hoe meer geld. Volgens de Kamer moeten instellingen daarbij zoveel gegevens aanleveren dat de bureaucratie onnodig oploopt en dat de maatregel ten koste gaat van het onderwijs.

Eigen keuzes

Staatssecretaris Zijlstra spreekt dat tegen. Volgens hem hebben instellingen veel ruimte om eigen keuzes te maken en hoeven ze geen brij aan informatie aan te leveren. "Ik hoef geen veertig pagina's te ontvangen", aldus de staatssecretaris.

De Kamer is ook bang dat het nieuwe systeem fraude met diploma's veroorzaakt. De afgelopen tijd waren er meerdere incidenten op scholen met onterecht verstrekte diploma's. Zijlstra benadrukt dat als de regels beter worden nageleefd het nieuwe systeem geen fraude in de hand werkt.

STER Reclame