De nieuwe PvdA-leider Samsom streeft ernaar de PvdA weer de grootste partij van het land te maken. Op het PvdA-congres zei hij dat hij "een stem wil geven aan de meerderheid in Nederland die wil dat het anders gaat dan het kabinet-Rutte wil."

Samsom sprak in Rotterdam een buitengewoon PvdA-congres toe, dat hem officieel bekrachtigde in zijn nieuwe functie.

Cohen

Samsom begon met een dankwoord aan zijn voorganger Job Cohen, die al een ovatie van de congresgangers had gekregen. Samsom prees Cohen onder meer voor zijn waardigheid.

Zoals hij eerder deze week ook al deed, kondigde Samsom een offensievere oppositie aan. Die oppositie wil hij in en buiten de Tweede Kamer voeren.

Speerpunten

Als eerste speerpunten noemde Samsom dat de PvdA zich zal verzetten tegen bezuinigingen op het passend onderwijs en de sociale werkvoorziening.

De PvdA zal zich onder de nieuwe leider sterk maken voor het herstel van de publieke voorzieningen. De partij staat achter de agent, de onderwijzer en de verpleegkundige, die Samsom de geluksmachines van de samenleving noemde.

Met "alles wat hij in zich heeft" wil Samsom strijden voor verandering van de kabinetsplannen of voor de val van het kabinet.

STER reclame