Geschokte reacties op castratie

Aangepast op

Geschokte reacties op het verhaal van een misbruikte jongen die gecastreerd werd vanwege homoseksueel gedrag. Slachtoffers van seksueel misbruik, bisschoppen en politici hebben allen met afgrijzen gereageerd.

Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek vandaag dat zeker één minderjarige jongen in de jaren 50 is gecastreerd na misbruik in een katholieke zorginstelling.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt dat als het verhaal over de castratie waar is, sprake is van een ernstige situatie die de bisschoppen sterk veroordelen en betreuren. De bisschoppen zullen meewerken aan een eventueel onderzoek.

'Pure horror'

De organisatie van slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik KLOKK is geschokt en dringt opnieuw aan op een parlementaire enquête. "Dit is na alle gevallen van zware verkrachtingen helaas weer een overtreffende trap. Machtsmisbruik en machtswellust ten top. Pure horror," zegt KLOKK-voorzitter Klabbers.

KLOKK hoopt dat de politiek meer informatie boven tafel krijgt dan de commissie-Deetman, die het kerkelijk misbruik heeft onderzocht. Bij een parlementaire enquête worden mensen onder ede verhoord.

De pleegfamilie van de gecastreerde jongen heeft bij de commissie-Deetman melding gemaakt van de castratie, maar Deetman heeft de zaak niet verder onderzocht. De commissie zegt dat de melding "onderzoekstechnisch te weinig aanknopingspunten bevatte".

Hoorzitting

De Tweede Kamer wil een hoorzitting met Deetman. Daarin zal hem worden gevraagd waarom in het eindrapport niets over castratie wordt gezegd. Daarna volgt mogelijk een debat.