NOS NieuwsAangepast

Meer vijftigers op werkvloer

Ook onder werkenden neemt de vergrijzing toe. Volgens het CBS zijn er onder de werkzame mannen inmiddels meer vijftigers dan dertigers.

In 2011 waren er onder vrouwen en mannen samen nog net iets meer dertigers dan vijftigers op de werkvloer, maar onder mannen hebben vijftigers de overhand. Begin jaren 90 waren er gemiddeld maar 42 vijftigers werkzaam op 100 werkende dertigers.

Volgens het CBS kwam dat vooral doordat er in de jaren 90 gunstige regelingen van kracht waren waardoor mensen vervroegd konden uittreden.

Horeca

De gemiddelde leeftijd van een Nederlandse werknemer is nu 41 jaar. Begin jaren 90 was die leeftijd nog 36.

In de landbouw en visserij is het gemiddelde met 44 jaar het hoogst. In de horeca werken de jongste mensen; daar zijn de werknemers gemiddeld 36.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl