NOS NieuwsAangepast

Kamp verzwaart straf bij uitbuiting

Minister Kamp wil de straffen voor frauderende champignontelers aanzienlijk verzwaren. Ondernemers die hun werknemers onderbetalen, uitbuiten of slecht huisvesten, krijgen een boete die verdubbeld wordt bij een volgende overtreding.

Een champignonteler die voor een derde keer betrapt wordt, kan gedwongen worden zijn bedrijf te sluiten. De maatregelen zijn de kern van het nieuwe beleid van Kamp om op te treden tegen misstanden in de sector. De eerste overtreding komt de ondernemer op een boete te staan van 12.000 euro per werknemer. Dat wordt bij herhaling verdubbeld tot 24.000 euro.

Over de maatregelen wordt later vandaag een brief van de minister gepubliceerd. Kamp zegt te willen voorkomen dat een stelletje malafide ondernemers het verpest voor de rest van de sector.

Certificaten

Minister kamp kondigde het nieuwe beleid aan op een bijeenkomst van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, ZLTO. Daar werden vandaag de eerste certificaten uitgereikt voor champignontelers die hun personeel volgens Nederlandse regelgeving betalen, voor goede huisvesting zorgen en contracten in de moedertaal van de werknemer opstellen.

Vooral in de champignonsector is er sprake van uitbuiting bleek uit onderzoek van de Arbeidsinspectie. Om de fraude in deze sector aan te pakken is een keurmerk in het leven geroepen, Fair Produce. Het is een iniatief van onder meer LTO Nederland en vakbonden. Ze hopen zo de sector een betere naam te bezorgen.

Geen keurmerk bij Albert Heijn

Fair Produce wil graag dat de champignons met het keurmerk in de supermarkten komen te liggen. Daarvoor is het van belang dat ook supermarkten deze champignons gaan inkopen. Die toezegging hebben ze vooralsnog niet binnen. Het hoofd Kwaliteit en Productintegriteit van Ahold, Simone Hertzberger wil niet verder gaan dan haar waardering uit te spreken voor het keurmerk.

"Onze klanten mogen ervan uitgaan dat de producten die ze kopen voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving. We hebben zelf ook al verschillende keurmerken, zoals Puur en Eerlijk. Daar kan het niet onder vallen omdat het champignonskeurmerk niet iets extra's biedt, zoals diervriendelijkheid of duurzaamheid", aldus Simone Hertzberger.

Ook pogingen van minister Kamp vanmiddag om Ahold zover te krijgen met het keurmerk aan de slag te gaan, haalden niets uit. Kamp kondigde wel aan om zich niet alleen op de telers te gaan richten, maar ook op de inkopers.

Rabobank

De Rabobank is een belangrijke financier van de agrarische sector. Dirk Duijzer van de Rabobank kondigde op de bijeenkomst aan dat ook de Rabobank strengere eisen gaat stellen aan champignontelers.

"Het is een jaar geleden nu dat de arbeidsinspectie constateerde dat er veel mis is in die sector. De telers hebben een jaar de tijd gekregen om de boel op orde te brengen. We willen nu harde bewijzen dat het goed gaat bij een teler. Geen praatjes voor de vaak. Is het niet goed, dan financiert de Rabobank de teler niet langer."

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van arbeidsmigranten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl