Als mensen zelf moeten betalen voor hun medicatie, worden ze minder vaak 'ziek'. Dat lijkt tenminste te gelden voor mensen met een slaapstoornis. Sinds de vergoeding van slaappillen in 2009 uit de basisverzekering werd gehaald, werden slaapstoornissen minder vaak vastgesteld. In het eerste jaar na de maatregel nam het aantal diagnoses direct met zo'n 12 procent af.

Op het moment dat er wél een slaapstoornis wordt geconstateerd, wordt er bovendien minder vaak een middel voorgeschreven. En als er een middel wordt voorgeschreven, krijg je meestal geen herhaalrecept meer. Het lijkt bijna alsof het slaapmiddel minder nodig is als de patiënt er zelf voor moet betalen.

Volgens Liset van Dijk, die het onderzoek namens onderzoeksinstituut Nivel uitvoerde, zijn er verschillende verklaringen voor de afname in het aantal diagnoses. "Mensen gaan waarschijnlijk minder snel naar de dokter als ze weten dat ze uiteindelijk zelf moeten betalen voor hun medicatie. Maar misschien is er ook wel sprake van minder registratie door de huisartsen, omdat slaapproblemen vaak samen gaan met andere problemen." Op het moment dat er ook al een andere diagnose wordt gesteld, voegt het vaststellen van een slaapstoornis daar niet altijd iets meer aan toe. Zeker niet als de patiënt de medicatie toch maar niet gaat halen.

Maagzuur

Volgens Van Dijk zouden we dezelfde verandering wel eens kunnen gaan zien in het voorschrijven van maagzuurremmers. Die zitten sinds 1 januari 2012 niet meer in het basispakket. Als er ineens minder mensen zijn met maagklachten, weten we dus wellicht waar het aan ligt.

Nivel baseert haar onderzoek op cijfers van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg, waar 84 huisartspraktijken bij zijn aangesloten. Bij deze praktijken zijn in totaal 350.000 patiënten ingeschreven. De cijfers van 2010 en 2011 moeten nog geanalyseerd worden, maar het lijkt erop dat het aantal diagnoses sinds de sterke afname stabiliseert.

Door: Johannes

STER reclame