NOS NieuwsAangepast

Minder mannen in kinderopvang

Door redacteur Jikke Zijlstra

Tientallen mannen zijn gestopt als leider op een kinderdagverblijf sinds de Amsterdamse zedenzaak. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs grote kinderopvangorganisaties en ouderorganisaties.

Sommige mannen werken helemaal niet meer in de kinderopvang, anderen zijn overgestapt naar de naschoolse opvang, waar oudere kinderen (van 4 tot 12 jaar) worden opgevangen. Zo zijn bij een grote landelijke kinderopvangorganisatie alle zes mannen die werkten als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf (kdv), geswitcht naar de naschoolse opvang. Volgens de raad van bestuur zijn ze overgestapt na onprettige reacties van ouders.

Bezwaar

Mannen die stoppen met werken op een kinderdagverblijf doen dat veelal omdat ouders bezwaar aantekenen tegen de aanwezigheid van mannelijke leiders. Enkele mannen zeggen te zijn ontslagen om "vage redenen". Ze zouden niet meer in de groep passen, terwijl ze al jaren op de groep werken. De betreffende kinderopvangorganisaties ontkennen dat de medewerkers daarom ontslagen zijn.

Exacte cijfers over het aantal mannen dat vóór en na de zedenzaak als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf werkt, zijn er niet. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang is ongeveer 1 procent van het personeel een mannelijk pedagogische medewerker. De meesten werken op een naschoolse opvang, en 'enkele honderden' mannen werken op een kinderdagverblijf.

Eind 2010 kwam aan het licht dat op het kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam ruim 80 baby's en peuters zijn misbruikt door crecheleider Robert M.

Belangrijk

Gjalt Jellesma van Boink, belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, betreurt het enorm dat 'enkele tientallen mannen' gestopt zijn sinds de zedenzaak. Volgens hem is het juist erg belangrijk dat er mannen werken op kdv's, zodat kinderen zowel mannelijke als vrouwelijke rolmodellen krijgen.

Ook andere ouderorganisaties en veel kinderopvangorganisaties benadrukken hoe belangrijk het is dat er mannen op de kinderdagverblijven werken.

Mannenborrel

Kinderopvangorganisatie Estro vindt het belangrijk om mannen in dienst te hebben. Nu werken bij Estro 35 mannelijke pedagogisch medewerkers op een kinderdagverblijf. Om er nog meer te krijgen én het taboe te doorbreken, houdt Estro morgen een mannenborrel op het hoofdkantoor in Amersfoort. Vooralsnog hebben zich 30 pedagogisch medewerkers aangemeld.

Verder laat Estro de Universiteit van Amsterdam onderzoek doen naar het effect van mannen in de kinderopvang op kinderen. Naar aanleiding van dit onderzoek wil Estro volgend jaar vrouwelijke leidsters trainingen geven over mannelijke eigenschappen en hoe ze die zelf kunnen toepassen.`

Voor reacties, mail de redactie

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl