Het Japanse kabinet heeft een aantal wetsvoorstellen gedaan om de veiligheid van kerncentrales te verbeteren. Er staat onder meer in dat de centrales maximaal 40 jaar in gebruik mogen zijn.

Nu is er nog geen maximum. Een van de reactoren die werden getroffen door de tsunami in maart vorig jaar was al 41 jaar oud.

De Japanse regering wil verder het toezicht op de centrales onderbrengen bij het ministerie van Milieu. Nu valt het onder Economische Zaken. Dat ministerie stimuleert het gebruik van kernenergie, wat er volgens critici toe geleid heeft dat er te weinig wordt gelet op de veiligheid.

Het Japanse parlement moet de wetsvoorstellen nog goedkeuren.

Tekort kernenergie

Japan heeft 54 kernreactoren. De reactoren worden om de 13 maanden stilgelegd voor controle. Sinds de kernramp in Fukushima moeten alle kerncentrales bovendien een stresstest ondergaan.

Pas na toestemming van de lokale overheid mogen de reactoren weer worden opgestart. Die toestemming wordt echter vrijwel niet meer gegeven, omdat er grote bezorgdheid is over de veiligheid van de centrales.

Er zijn op dit moment nog maar drie van de 54 reactoren in bedrijf. Daardoor dreigt een tekort aan energie in Japan.

STER reclame