NOS Nieuws Economie Aangepast

Griekse stoelendans om schuld

Door verslaggever Eva Wiessing

Twee jaar na de eerste miljardeninjectie in Griekenland kun je de situatie het best vergelijken met een stoelendans op een kinderpartijtje: Griekenland heeft al maanden geleden de muziek aangezet en alle gasten dansen nog altijd rond de beschikbare stoelen. Maar de muziek wordt steeds wilder, de gasten steeds nerveuzer. Want wie het laatst gaat zitten, moet het zwaarst boeten.

Laten we eens kijken wie er allemaal meedoen. Europa danst tamelijk dicht op de stoelen, met een schuin oog naar het IMF. De Europese landen hebben al 53 miljard euro overgemaakt naar Griekenland en hebben zelfs beloofd om daar nog eens 130 miljard aan toe te voegen. Maar de gastheer heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Dus zint Europa, onder aanvoering van Duitsland, op een manier om snel te gaan zitten. Zonder al te veel stoelen om te gooien, want dat er wat omvalt is onvermijdelijk.

Het IMF blijft stoïcijns doordansen en schreeuwt over de muziek heen dat iedereen straks rustig op een stoel moet gaan zitten. Anders gaat het nog mis in de hele wereldeconomie. Het IMF heeft inmiddels 20 miljard betaald aan dit Griekse feestje en is best bereid om nog wat bij te storten, maar eigenlijk vindt het IMF dat Europa dit allemaal maar zelf moet te betalen. Het continent is toch rijk genoeg?

Krijtstreeppak

De Europese Centrale Bank is al stiekem op een stoel gaan zitten. Voor z'n beurt, maar de statuten van de bank verbieden nou eenmaal rechtstreekse hulp aan lidstaten. De ECB heeft het afgelopen jaar voor naar schatting 50 tot 60 miljard euro aan Griekse obligaties opgekocht om de financiële markten wat te kalmeren. Verlies nemen op die schulden is vloeken in de kerk. Liever blijft de ECB de banken ondersteunen, zodat die de schulden aan de zwakkere eurolanden kunnen blijven financieren. Maar het IMF vindt dat de ECB snel moet opstaan en meedansen. Anders redt Griekenland het niet.

En dan danst daar ook die heer in dat krijtstreeppak: de bankensector. Die bezit zo'n 205 miljard euro aan Griekse schuld en weet dat de gastheer dat geld nooit terug kan betalen. De banken willen best de helft van die schuld kwijtschelden maar veel meer moet het niet worden. Europa jaagt de banken nog wat op om meer verlies te nemen, maar zo makkelijk gaat dat niet. Want aan de hand van die banken, hangt een kind dat niet tegen z'n verlies kan: de hedgefondsen. Die hopen nog altijd flink aan de Griekse misère te verdienen.

Eén bil

Eigenlijk zou de muziek vanavond op de Eurotop stil moeten vallen. De banken zouden dan met één bil een stoel delen met de eurolanden. Gedeelde smart is halve smart. Maar het lukt Griekenland waarschijnlijk niet om op tijd een deal met de banken te bereiken. Dus gaat de sirtaki nog even door. Steeds wilder.

Half maart stopt de muziek sowieso, als Griekenland een schuld van 15 miljard moet afbetalen. De stoelen wankelen gevaarlijk. De dansers raken oververmoeid maar hebben tot die tijd geen andere keus dan doordansen.

STER reclame