De Jager voert druk op banken op

time icon Aangepast

Minister De Jager sluit een verplichte kwijtschelding van de Griekse schulden niet uit. Dat zei hij bij aankomst in Brussel waar de ministers van EU-landen vergaderen over de schuldencrisis. De banken onderhandelen inmiddels al maanden over een vrijwillige kwijtschelding van de Griekse schulden.

Overeenstemming over afschrijving is een voorwaarde voor nieuwe financiële hulp aan Griekenland. Griekenland had al ingestemd met een vrijwillige afwaardering van het schatkistpapier van 50 procent, maar dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Daarom moet dat percentage omhoog, mogelijk naar 70 procent, maar de banken willen daar (nog) niets van weten. De EU denkt er nu over om een afwaardering van 70 procent verplicht op te leggen aan de banken.

De Jager zei verder dat het niet de bedoeling is van de Europese Unie om Griekenland bankroet te laten gaan, maar dat het niet uit te sluiten is. Nederland wil sowieso pas extra steun geven aan Griekenland als duidelijk is als de schuld van het land op lange termijn houdbaar is.

Besmetting

Als een akkoord tussen de EU, Griekenland en de banken uitblijft, zijn volgens De Jager andere methodes bespreekbaar. Welke methodes dat zijn, zei de bewindsman niet, maar besmetting van andere landen moet volgens hem worden voorkomen.

Duitsland en Frankrijk pleiten aan de vooravond van de top ook voor snelle oplossing van de acute Griekse crisis. Ze lieten weten bereid te zijn om Griekenland weer te helpen. De Franse minister Baroin zei dat er een akkoord in de maak is waarbij banken en investeringsmaatschappijen forse verliezen gaan lijden.

Of dat akkoord er gaat komen, zal vooral van Duitsland afhangen. De Duitse minister van Financiën Schäuble waarschuwde dat het een stevige overeenkomst moet worden waarbij de Griekse schuldenlast aan het eind van het decennium moet zijn teruggebracht tot onder de 120 procent van het bruto binnenlands product.

Minder bezuinigen

De chef van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde, zei in Duitsland dat de eurolanden opnieuw moeten overwegen om Europees schatskistpapier uit te geven. Tot nu toe was vooral Duitsland daar fel op tegen. Lagarde suggereerde verder dat sterke eurolanden, zoals Duitsland, Finland en Nederland, misschien langzamer kunnen bezuinigen om zo de economische groei te bevorderen.

STER Reclame