De meldkamer voor ambulancezorg van de veiligheidsregio Zeeland is door de inspectie onder verscherpt toezicht geplaatst. Er bleken meerdere zaken niet in orde.

De inspectie was een onderzoek begonnen nadat de meldkamer ten onrechte geweigerd had een ambulance naar een beller van 112 te sturen.

Gebleken is dat er soms niet-verpleegkundigen werken op de meldkamer. Bovendien zijn er steeds wisselingen op cruciale, leidinggevende functies. Ook het toezicht op de afhandeling van telefoontjes ontbrak vaak.

In een reactie zegt de verantwoordelijke burgemeester Verhulst van Goes dat voortaan alleen gediplomeerde verpleegkundigen de telefoon aannemen. Ook komt er een protocol voor de behandeling van hulpverzoeken aan de meldkamer.

STER reclame