Bij Hogeschool Windesheim in Zwolle blijken 360 afgestudeerden aan de opleiding journalistiek een diploma te hebben dat opnieuw beoordeeld moet worden. Dat is veel meer dan de 200 waar eerst van werd uitgegaan.

In december werd duidelijk dat het niveau van de hbo-opleiding onder de maat was. Dit jaar wordt bekeken of de opleiding wel een nieuwe accreditatie gaat krijgen. Windesheim heeft inmiddels twee opleidingsmanagers vervangen.

Het kan zijn dat een aantal diploma's nu hbo-onwaardig worden verklaard. Die oud-studenten kunnen extra cursussen volgen om aan het niveau te voldoen.

STER reclame