De Nederlandsche Bank heeft bij hoge uitzondering de rekenrente aangepast waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad berekenen. De maatregel scheelt de pensioenfondsen miljoenen.

Eigenlijk moeten pensioenfondsen de rentestand van 31 december gebruiken, maar toen stond de rente uitzonderlijk laag. Daarom zegt De Nederlandsche Bank nu dat de fondsen mogen rekenen met een gemiddelde van de afgelopen drie maanden.

De dekkingsgraad is de manier om aan te geven of het vermogen van het fonds voldoende is om in de toekomst alle verplichtingen te voldoen. Het wettelijk minimum ligt rond de 105 procent, maar met de huidige lage rente zitten veel fondsen daaronder.

De aanpassing scheelt de pensioenfondsen 4 procent in de dekkingsgraad. Die gaat volgens DNB over de hele linie van gemiddeld 94 procent naar 98 procent.

Pensioen verlaagd

Toch zullen, ook met de gunstigere rekenrente, 125 pensioenfondsen dit jaar aankondigen dat ze de pensioenen moeten verlagen. Volgens directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank schiet het vermogen van deze fondsen tekort. Het gaat om kortingen van 1 tot 7 procent, zei Knot in Nieuwsuur.

De maatregel wordt komend voorjaar aangekondigd, maar gaat pas op 1 april 2013 in. Volgens Knot treft de korting zo'n 40 procent van de mensen die bij een fonds zijn aangesloten. Dit aantal had nog veel hoger kunnen zijn, maar De Nederlandsche Bank heeft met het oog op de "uitzonderlijke macro-economische effecten" besloten dat fondsen niet meer dan 7 procent hoeven te korten.

Dit uitstel geeft volgens de toezichthouder "betrokken gepensioneerden en deelnemers hierdoor meer tijd om te anticiperen op de verwachte daling van hun pensioenrechten en aanspraken". Zonder de soepele opstelling van de toezichtouder zouden ongeveer 180 fondsen zo'n harde maatregel moeten aankondigen.

Wilt u weten hoe het met uw fonds gaat? De NOS heeft in een overzicht de informatie verzameld van de 35 grootste fondsen van Nederland.

Zetje

Voor fondsen die net onder de kritische grens zaten waarop ze de pensioenen hadden moeten verlagen, is dit goed nieuws. Door deze nieuwe maatregel krijgen ze een zetje in de rug.

Een groot deel van de fondsen was de afgelopen jaren al niet in staat de pensioenen te verhogen met de inflatie. Ook komend jaar zullen veel fondsen dat niet kunnen doen. Daarmee lopen de achterstanden ook zonder korting al flink op

De Nederlandsche Bank komt de sector maar gedeeltelijk tegemoet. Pensioenfondsen pleiten al langer voor een gemiddelde rente, het liefst een gemiddelde van het laatste jaar of de laatste jaren. De Nederlandsche Bank houdt vast aan de werkelijke marktrente, maar lijkt nu ook te erkennen dat die de laatste maand wel uitzonderlijk laag stond.

STER reclame