De Technische Universiteit Delft gaat haar Bachelor opleidingen minder zwaar maken. Het vakkenpakket wordt uitgedund of lichter gemaakt waardoor de studielast wordt verminderd. Ook mogen onvoldoendes gecompenseerd worden met hogere cijfers van andere vakken. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat studenten hun studie sneller doorlopen, al vrezen studenten zelf dat de kwaliteit van hun opleiding zal afnemen.

Bredere trend

De TU staat niet alleen in haar zorgen. Technische faculteiten van de Universiteit Twente en Universiteit Eindhoven nemen soortgelijke maatregelen om het afstuderen van hun studenten te bespoedigen. Zij zien een enorme vraag naar ingenieurs op de arbeidsmarkt terwijl er te weinig afgestudeerden zijn om aan de vraag te voldoen. Ze doen er gewoon te lang over. Deze ontwikkeling speelt al langer, maar met de komst van de langstudeerboete neemt de vraag om directe maatregelen toe.

Maatregelen

Woordvoerders van alle bevraagde universiteiten benadrukken dat de kwaliteit van de opleidingen niet ter discussie staat: "Het wordt niet minder moeilijk, wel minder veel", zegt Michel van Baal van de TU. Wel is het zo dat studenten sneller door hun studie heen moeten want "zeven jaar is gewoon te lang". Momenteel wordt er aan de TU kritisch naar de inhoud van studieprogramma's gekeken om te zien of en waar er gesneden kan worden. De hervormingen zouden vanaf 2013 in de praktijk moeten komen.

Universiteit Twente reageert op de langzame studenten door vanaf september 2013 projectonderwijs in te voeren. Een studiejaar wordt opgedeeld in vier kwartielen waarbij theorie en praktijk direct gecombineerd worden, in plaats van aan het einde van de studie. Bij Eindhoven wordt de bachelor hervormd door keuzevrijheid en flexibiliteit voorop te stellen. Studenten kunnen zelf bepalen hoe hun programma eruit ziet waardoor ze de zogenaamde 'struikelvakken' kunnen ontwijken.

Waarde diploma

Voorzitter van de Delftse studentenvakbond VSSD Wouter Verbeek maakt zich zorgen om de ontwikkelingen: "als je minder veel leert, gaat de waarde van je diploma naar beneden. Zo simpel is het", aldus Verbeek. Volgens hem reageert de TU gedwongen op de maatregelen van de overheid om het studierendement te verhogen en de studieduur te verlagen. Vanmiddag is er een overleg tussen de Studentenraad en de universiteit waar de plannen besproken worden.

Ook studentenorganisatie ISO volgen de ontwikkelingen kritisch. Ze vreest dat door het schrappen van vakken en of programma's de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan.

Langzaamste studenten

Studenten die aan de TU studeren zijn de langzaamste van alle Nederlandse studenten. Niet meer dan 25 procent van hen rondt een bachelordiploma binnen vier jaar af, hoewel daar drie jaar voor staat. Gemiddeld doen TU-studenten nu zeven tot zeven en een half jaar over hun studie.

En dat is lang. Te lang volgens de plannen van Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs die wilt dat iedereen die te lang over zijn of haar diploma doet meer gaat betalen. Onder deze langstudeerboete zullen ook de studenten van de TU niet uitkomen en dus zal het programma anders moeten, zodat de vaart er weer een beetje in komt.

Door: Dorien

STER reclame