Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit een doorlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 32 procent dit jaar een verslechtering verwacht.

Het is voor het eerst in de drie jaar dat het onderzoek loopt dat mensen somberder zijn over hun financiële toekomst. Zelfs op het hoogtepunt van de bankencrisis eind 2008 gold dat slechts voor 20 procent van de ondervraagden.

Vooral mensen met een lage opleiding zijn somber over hun financiële toekomst: 40 procent denkt erop achteruit te zullen gaan, tegenover 20 procent vorig kwartaal.

Economie

Nederlanders zijn ook somber over de totale Nederlandse economie: slechts 32 procent denkt dat het de komende twaalf maanden beter zal worden. In het begin van 2011 lag dat percentage beduidend hoger: 79 procent.

65 procent van de Nederlanders vreest dat Nederland zich in de verkeerde richting ontwikkelt.

Overigens is 82 procent van de ondervraagden nog tevreden over de eigen economische situatie op dit moment.

Bezuinigingen

In het rapport staat ook dat de meeste mensen bezuinigingen wel noodzakelijk vinden, maar dat ze bezorgd zijn over de manier waarop die worden ingevuld. Mensen vrezen een tweedeling in de samenleving en verwachten dat zwakkeren de dupe worden.

Eenderde van de ondervraagden vindt dat Nederland geen steun meer moet geven aan Europese landen die in de problemen komen, zelfs als dat het einde van de euro betekent. Dat was begint 2011 nog een kwart.

38 procent van de Nederlanders wil alleen bijdragen als de euro in gevaar komt.

STER reclame