Begin 2010 kreeg Nederland na Duitsland te maken met een grote stroom berichten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Amerika en Ierland hadden daar al eerder mee te maken gekregen, België zou nog volgen. Hoe zit het met seksueel misbruik in de katholieke kerk in de landen om ons heen?

Verenigde Staten

De eerste meldingen over seksueel misbruik door geestelijken werden eind jaren 80 gedaan in de Verenigde Staten. In de jaren na de eeuwwisseling nam dat aantal een enorme vlucht. De Amerikaanse bisschoppenconferentie stelde daarom een onderzoekscommissie in, die in 2004 het John Jay Report publiceerde.

De commissie heeft meer dan 10.000 zaken geanalyseerd en wijst de grote morele macht van geestelijken aan als hoofdoorzaak van het misbruik. De uitkomsten van het rapport leidden tot het vertrek van verschillende bisschoppen. Als gevolg van de stroom schadeclaims is een aantal bisdommen failliet gegaan.

Ierland

Met een tv-programma over seksueel misbruik door geestelijken in het bisdom Dublin schonk de Ierse publieke omroep in 2002 aandacht aan iets dat twee op drie Ieren al schenen te weten.

Omdat de kerk aanvankelijk niets deed om de aard en omvang van het misbruik in heel Ierland te onderzoeken, nam het Ierse ministerie van Justitie het initiatief. Uit dat onderzoek, afgerond in 2009, bleek dat de kerk vooral druk was met de geheimhouding van ruim zestigduizend misbruikdossiers.

De publicatie van dit Murphy-rapport leidde tot de val van verschillende Ierse bisschoppen. Zo'n 15.000 slachtoffers zijn een procedure voor schadevergoeding begonnen.

Duitsland

In januari 2010 publiceerden Duitse media berichten over seksueel misbruik op het Canisius College in Berlijn, een school die nog altijd onder leiding staat van paters jezuïeten. Korte tijd later moest de aartsbisschop van München zijn ambt neerleggen, omdat hij als pastoor tehuiskinderen geslagen zou hebben.

In een reactie op de vele verhalen over kerkelijk misbruik werd in maart 2010 het Ronde Tafel Overleg Kindermisbruik opgericht, dat onlangs zijn eindrapport presenteerde. Daarin pleit het voor een fonds van 100 miljoen euro voor hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik binnen en buiten de kerk.

België

In april 2010 gaf de Belgische bisschop Roger Vangheluwe toe dat hij zijn minderjarige neefje had misbruikt en nam ontslag. In de dagen die daarop volgden kwamen honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk met hun verhaal naar buiten.

De commissie-Adriaensens onderzocht die meldingen. Maar omdat een mislukt gerechtelijk onderzoek het werk van de commissie doorkruiste, kon die haar werk niet afmaken. Een Belgische Kamercommissie nam dat werk deels over. In totaal zijn er in België bijna 800 meldingen van misbruik gedaan. Er wordt uitgegaan van ruim 500 daders.

STER reclame