Oud-politicus Wim Deetman presenteert vanmorgen om 10.30 uur het eindrapport van zijn onderzoek naar de aard en omvang van het seksueel misbruik in de katholieke kerk in Nederland tussen 1945 en 2010.

De Nederlandse bisschoppen en kloosteroversten vroegen Deetman in het voorjaar van 2010 om dat onderzoek te doen. In de weken daarvoor kreeg Nederland, in navolging van Ierland en Duitsland, te maken met een stroom verhalen over seksueel misbruik door geestelijken.

2000 meldingen

De commissie-Deetman ontving ruim 2000 meldingen over misbruik binnen de katholieke kerk. Via gesprekken met groepen slachtoffers en een enquête onder ruim 800 respondenten zijn die verder onderzocht.

Daarnaast heeft de commissie onderzoek gedaan in de archieven van kerkelijke instellingen en daders verzocht zich bij de commissie te melden. De commissie wilde ook hun verhaal horen, om het klimaat te kunnen schetsen waarbinnen het misbruik kon plaatsvinden.

NRC-journalist Dohmen, die ook onderzoek deed naar het misbruik, zei gisteravond in Pauw en Witteman dat hij al een deel van het rapport had ingezien. Er zijn volgens hem 10.000 tot 20.000 gevallen van misbruik.

Tussenrapportages

In tussenrapportages uitte de commissie-Deetman tot nu toe harde kritiek op de manier waarop de katholieke kerk met het misbruik omgaat. December vorig jaar oordeelde ze dat de hulpverlening aan slachtoffers tekortschoot.

In een tussenrapportage uit november van dit jaar voegde de commissie daar nog aan toe, dat de katholieke kerk het misbruik moet erkennen en zich in de slachtoffers moet inleven.

Wantrouwen

Vanaf haar aanstelling in het voorjaar van 2010 heeft de commissie-Deetman met enige regelmaat met wantrouwen te maken gehad.

Sommige slachtoffers geloven niet dat Deetman onafhankelijk te werk kan gaan, omdat hij onderzoek doet in opdracht van de katholieke kerk. Om die reden boycot slachtoffergroep Mea Culpa United de uitkomsten van het eindrapport.

STER reclame