NOS NieuwsAangepast

Ontslag voor 5000 leraren

Door bezuinigingen in het passend onderwijs verliezen 5000 leraren en speciale begeleiders hun baan. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Omgerekend naar voltijdbanen gaat het om 3700 arbeidsplaatsen.

Passend onderwijs is onderwijs op reguliere scholen voor kinderen met een handicap of gedragsprobleem. Dat daarop bezuinigd zou worden en dat er ontslagen zouden vallen, was al langer bekend. Sommige partijen hielden er rekening mee dat er nog meer mensen hun baan zouden verliezen. Zo ging de Algemene Onderwijsbond uit van 9000 ontslagen.

Bezuinigingen

Van Bijsterveldt denkt dat de scholen de bezuinigingen deels via natuurlijk verloop kunnen opvangen. Het ontslag zou dan op zijn best met een derde beperkt kunnen worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl