EU-president Van Rompuy denkt dat de plannen om meer begrotingsdiscipline af te dwingen, kunnen worden uitgevoerd zonder ingrijpende wijzigingen van het EU-verdrag.

Bondskanselier Merkel en president Sarkozy willen de EU-landen verplichten hun begrotingstekort onder de 3 procent te houden en de staatsschuld te beperken tot onder de 60 procent.

Volgens Van Rompuy hoeft daarvoor alleen het protocol van het Europees Verdrag te worden veranderd. Goedkeuring door de nationale parlementen is dan geen vereiste.

Snel geregeld

Een dergelijke wijziging kan snel geregeld worden, omdat alleen de regeringsleiders en het Europees Parlement ermee in hoeven te stemmen. Het alternatief, een echte verdragswijziging, zou veel langer duren, omdat alle parlementen van alle EU landen er dan mee akkoord moeten gaan.

De voorstellen van Van Rompuy zijn gebaseerd op gesprekken met alle regeringsleiders van de EU. Op de top van donderdag en vrijdag wordt er verder onderhandeld over de vraag hoe de Eurocrisis moet worden opgelost.

Economische kopgroep

Van Rompuy schetst ook een scenario, waarbij toch de omstreden 'Eurobonds' weer om de hoek komen kijken. Als een groep landen bereid zou zijn om los van de rest van de EU vergaande samenwerking op het gebied van sociale zekerheid, werkgelegenheid en belastingheffing aan te gaan, dan zou het voor die groep landen ook mogelijk worden gezamelijk hun staatsschuld te financieren.

Deze kopgroep van landen die een echte economische unie zouden kunnen aangaan, zou vergelijkbaar kunnen zijn met het Schengenverdrag. In dat verdrag worden ook afspraken gemaakt door een groep landen, naast het Europees Verdrag.

STER reclame