De pastoor die werd geschorst, nadat hij een mis had opgedragen voor het WK voetbal in 2010, gaat weg bij zijn parochie in Obdam.

Pastoor Vlaar wordt aalmoezenier voor het marinepersoneel in Den Helder.

Vlaar kreeg in de zomer van 2010 nationale bekendheid. Voorafgaand aan de WK-finale droeg hij in zijn kerk in Obdam een oranje kazuifel, zong hij een oranjelied en hing hij de kerk vol met voetbalvlaggetjes. In het gebed vroeg hij om verbondenheid en teamgeest in het Nederlands elftal.

Bezinningsperiode

Bisschop Punt vond dat hij te ver was gegaan en zette Vlaar uit zijn functie. Volgens het bisdom riepen de beelden van de Oranjemis verontwaardiging op bij gelovigen in binnen- en buitenland. Na een bezinningsperiode van twee maanden mocht Vlaar weer aan het werk.

Paul Vlaar stond 8,5 jaar aan het hoofd van de Sint Victorparochie in Obdam.

STER reclame