Meer dan twintig uur onderhandelen hadden de partijvoorzitters nodig om de nieuwe Belgische regeringsploeg samen te stellen, de langste vergadersessie van de hele formatie. Uiteindelijk is de regering met negentien portefeuilles veel groter dan van tevoren was bedacht.

Een obesitas-regering, noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever het nieuwe kabinet, daarmee doelend op het grote aantal staatssecretarissen. De regering-Di Rupo telt weliswaar twee ministers minder, maar er zijn zes staatssecretarissen aan toegevoegd.

Dat uitgedijde kabinet is er gekomen om het evenwicht te bewaren tussen Vlaanderen en Wallonië. Gewoonlijk zijn er evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers en geldt de premier als taalneutraal. Maar premier Di Rupo spreekt nauwelijks Nederlands.

Compromis

Omdat de regering-Di Rupo aan Vlaamse kant geen meerderheid heeft in de Kamer, wilden de Vlaamse partijvoorzitters absoluut niet dat de Franstalige ministers ook in de ministerraad in de meerderheid zouden zijn. De Franstalige partijen vonden die eis te ver gaan.

Om de Vlamingen toch enigszins tegemoet te komen, wordt het Franstalige overwicht aan ministers (zeven tegenover zes) nu gecompenseerd door meer staatssecretarissen (twee Franstaligen, vier Vlamingen). Daarmee telt het nieuwe kabinet nu negen Franstalige leden en tien Nederlandstalige.

De nieuwe regering lijkt erg op de regering die er nu zit. Elf van de dertien nieuwe ministers zitten nu ook al in het kabinet. Wel wordt er flink geschoven met de posten. Zo stuitte de post van de oud-minister van Financiën Didier Reynders waarschijnlijk op een veto van de Vlaamse partijen. Reynders ruilt nu van portefeuille met oud-minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere.

Opvallend

Opvallend is dat oud-minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, als niet-juriste op Justitie komt. En dat Vincent Van Quickenborne, de Belgische politicus met de meeste volgers op Twitter die zich vooral als jong en modern profileert, in het nieuwe kabinet de portefeuille Pensioenen krijgt.

Voor sommigen zal het dus even wennen zijn op hun nieuwe post. Zo zei de nieuwe staatssecretaris Maggie De Block vanmorgen op de Vlaamse Radio 1 dat ze eerst een maand zal zwijgen, omdat ze weinig weet over asiel en migratie.

"In de nieuwe Belgische regering is gekozen voor mensen die snel een doorstart kunnen maken", stelt correspondent Joris van Poppel. Al is doorpakken volgens hem niet echt de stijl van Di Rupo. "Hij is een beetje treuzelachtig".

Aanpakken

Toch zal Di Rupo haast moeten maken. Zo moet hij onder andere hard aan de slag met de begroting van 2012 waar nog over gestemd moet worden.

Daarnaast is de tijd die het kabinet nog rest, beperkt. Van Poppel: "Ze hebben nog maar 2,5 jaar. Dan zijn er alweer verkiezingen. Ze hebben een enorm ambitieus programma qua hervormingen, dus ze zullen echt heel hard moeten gaan werken om toch nog hun plannen gerealiseerd te krijgen".

STER reclame