Het standaardpakket digitale televisiezenders wordt verhoogd van vijftien naar minimaal dertig zenders. Minister Van Bijsterveldt van Mediazaken wil dat in de mediawet vastleggen.

Volgens de minister krijgen kijkers hiermee vanaf medio 2013 gegarandeerd een gevarieerd aanbod voorgeschoteld. Afgezien van de bij de wet verplichte doorgifte van publieke zenders, mogen de aanbieders de overige zenders zelf kiezen.

Voorkeuren

Omdat er niet genoeg Nederlandstalige zenders zijn om het hele pakket te vullen, worden de aanbieders gedwongen ook enkele buitenlandse of kleinere zenders aan te bieden. "Daarmee komen ze tegemoet aan de verschillende voorkeuren van grotere en kleinere doelgroepen in het publiek", schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Zenders boven het minimumaantal van dertig mogen in een pluspakket worden aangeboden.

STER reclame