NOS NieuwsAangepast

Ontbossing Amazonegebied afgenomen

In Brazilië is het afgelopen jaar veel minder regenwoud gekapt dan de jaren ervoor. Van half 2010 tot half 2011 werd een gebied van ruim 6200 vierkante kilometer gekapt. Dat is een gebied ter grootte van ongeveer twee keer de provincie Overijssel.

Volgens de regering was de ontbossing in 23 jaar niet zo beperkt. Tijdens het recordjaar 1998 was de kap vijf keer groter. De cijfers zijn verkregen door satellietbeelden te vergelijken.

Overigens was de teruggang niet in alle Braziliaanse staten gelijk: in de staat Rondonia verdubbelde de kap het afgelopen jaar juist.

Wetgeving en crisis

De afgenomen ontbossing is onder meer het gevolg van strengere wetgeving. De afgelopen jaren heeft de Braziliaanse regering streng opgetreden tegen illegale houtkap.

Ook de economische crisis speelde een rol. Door de teruglopende wereldeconomie was er minder vraag naar tropisch hardhout en landbouwproducten die verbouwd worden op voormalige bospercelen.

Versoepelen

Milieuorganisatie Greenpeace deelt de conclusie van de regering, maar zegt dat er niets te vieren is, omdat er de laatste tijd in het Amazonegebied juist weer meer wordt gekapt.

Bovendien wil de regering, onder druk van grote sojaboeren, de wetgeving versoepelen. Dat betekent volgens Greenpeace dat eerdere overtredingen onbestraft blijven.

Ook krijgen kleine boeren meer vrijheid om hun land te bewerken, wat tot meer kap zou kunnen leiden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl