De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy pleiten voor een nieuw Europees verdrag dat een nieuwe euro-crisis voor altijd moet voorkomen.

Het verdrag moet voorzien in harde en duidelijke maatregelen voor lidstaten die zich niet aan de begrotingsregels houden, zeiden de twee regeringsleiders in Parijs. Zij zijn daar bijeen om de Europese top later deze week voor te bereiden. Eén van de voorstellen behelst strenger toezicht op de regel dat het begrotingstekort niet meer mag bedragen dan 3 procent van het bruto nationaal product.

"We willen er zeker van zijn dat de imperfecties die tot deze situatie in de eurozone hebben geleid, niet nogmaals gebeuren", zei Merkel na afloop van het gesprek. Volgens Sarkozy is een nieuw verdrag nodig omdat "de zaken niet meer zo kunnen doorgaan als nu gebeurt".

Euro-obligaties

De beide leiders zien niets in de euro-obligaties. Die zijn volgens Sarkozy op geen enkele manier een oplossing voor de crisis. Duitsland is altijd fel tegenstander geweest van het gemeenschappelijk maken van de Europese schulden. Ook een grotere rol van de Europese Centrale Bank zit er niet in.

Het liefst zien zij dat alle 27 EU-landen dat nieuwe verdrag tekenen, maar ze gaan ook akkoord met ondertekening door alleen de 17 euro-landen.

Merkel en Sarkozy zullen hun plannen woensdag voorleggen aan EU-president Van Rompuy. Donderdag begint de Europese top waarop alle ogen zijn gericht. Vrijdag moeten de regeringsleiders dan beslissingen nemen.

STER reclame