Bij de uiterwaarden in Randwijk is, naar nu bekend is geworden, vorig jaar oktober een tweede dode baby gevonden.

Ongeveer twee weken eerder, op 22 september 2010, werd in hetzelfde gebied een babymeisje gevonden in een vuilniszak. Zij werd Elisabeth genoemd en op 29 september 2010 in Herveld begraven. Tijdens het onderzoek naar de dood van Elisabeth werd begin oktober een tweede baby gevonden, ook een meisje. Deze baby, die Eva werd genoemd, is vandaag begraven in Herveld.

Verwantschap

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat beide baby's voldragen meisjes waren die doodgeboren zijn of snel na de geboorte zijn overleden. Ook blijken de beide meisjes een verwantschap te hebben in de moederlijke lijn. Ze waren zusjes of nichtjes van elkaar. Het was in ieder geval geen eeneiige tweeling.

Volgens het Openbaar Ministerie is niet bekend of de meisjes door geweld om het leven zijn gekomen. "De lichamen waren in te verre staat van ontbinding om dat te kunnen vaststellen", aldus het OM.

Hoe lang de stoffelijke resten in de uiterwaarden hebben gelegen, heeft het NFI niet kunnen vaststellen. Ook de precieze doodsoorzaak van de meisjes, hun identiteit en herkomst zijn niet vastgesteld. Wel werden enkele spullen in de uiterwaarden gevonden waaruit een mogelijke link met Duitsland blijkt.

Aanknopingspunten

De Duitse politie heeft aan het onderzoek meegewerkt, maar er zijn geen aanknopingspunten gevonden voor verder onderzoek.

Baby Eva is nu pas begraven omdat de onderzoekers eerst de onderzoeksresulaten wilden afwachten van alle technische en NFI-onderzoeken. Deze onderzoeken kosten zeer veel tijd.

"Nu hebben we de meeste vragen die we konden stellen aan het NFI beantwoord gekregen. Wij hebben geen zicht gekregen op een verdachte of een bepaald scenario waar we verder in kunnen zoeken. Daarom kon de baby nu begraven worden", zei een woordvoerder van het OM.

STER reclame