Wifi-gegevens af te schermen voor Google

Aangepast

Zoekmachinegigant Google geeft internetters voortaan de mogelijkheid om hun wifi-netwerk uit de Google-database te halen. Dat meldt het College Bescherming Persoonsgegevens.

Google kwam in opspraak omdat het via Street View-auto's gegevens verzamelt over draadloze netwerken.

De auto's die de straten fotograferen, pikken de wifi-signalen op en slaan de locatie en MAC-adressen van routers op.

_nomap

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) eiste op straffe van een dwangsom dat internetters de optie moeten hebben om zich hiervoor af te melden, omdat het om privacygevoelige informatie gaat.

Wie niet wil dat Google de gegevens van zijn draadloze netwerk verwerkt, kan "_nomap" toevoegen aan de naam van zijn wifi-netwerk. Google zal dat wereldwijd mogelijk maken.

STER Reclame