NOS NieuwsAangepast

Katwijkse dominee: kinderen slaan is goed

In Katwijk is ophef ontstaan na het verschijnen van een nieuwsbrief (pdf) van de Hersteld Hervormde Kerk. Daarin staat te lezen dat ouders een tegendraads kind moeten slaan. Wie dat niet doet, gaat volgens dominee A. Vlietstra in tegen de wil van God.

Jeugdbeschermingsorganisaties noemen de uitspraken van de dominee in het Leidsch Dagblad strafbaar en "een vrijbrief voor het gebruik van geweld".

Kastijding

Bij een gelukswens voor de geboorte van een kind geeft dominee Vlietstra wat advies over de opvoeding van kinderen. Hiervoor haalt hij teksten aan uit de zeventiende eeuw die volgens hem "beslist nog niet uit de tijd" zijn.

Als een kind zondigt, is kastijding (lichamelijke bestraffing of slaag) een noodzakelijk antwoord, schrijft hij in de nieuwsbrief. "Kastijdt hen dan zonder u te laten afhouden door het geroep of gesmeek van uw kinderen", is zijn advies.

Bestwil

"Laat in het kastijden altijd de teerheid van uw liefde zien en hoe onwillig u bent om hen te kastijden indien zij langs een lichtere weg verbeterd konden worden. Overtuigt hen dat u het doet om hun bestwil, niet om uwe passie te voldoen of omdat het u zo goeddunkt", schrijft Vlietstra.

Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children vinden de uitspraken van de dominee onacceptabel, schadelijk en strafbaar. Volgens Kees Bakker van het Nederlands Jeugdinstituut is het bij wet verboden kinderen te slaan of pijn te doen. "Deze dominee heeft het idee dat je 'zonden' uit een kind kunt slaan en daar zijn we natuurlijk zeer op tegen".

'Geen advies'

Dominee Vlietstra heeft in een schriftelijke verklaring aan het Reformatorisch Dagblad laten weten dat "het Leidsch Dagblad een citaat uit het verband heeft gerukt van de wekelijkse berichtgeving in onze kerkbode waar al enkele jaren met de regelmaat van een geboorte geciteerd wordt uit een werkje van Jacobus Koelman; De pligten der ouders".

Volgens de predikant is er slechts geciteerd uit het werk van Koelman en heeft hij geen advies gegeven. "Van enigerlei suggestie tot het aanzetten tot lijfstraffen of tot kindermishandeling in welke vorm dan ook distantieer ik mij ten enenmale", schrijft hij aan het Reformatorisch Dagblad.

Huilen

In 2009 was er een vergelijkbare zaak in Nederland. De Amersfoortse predikant Gertjan Goldschmeding riep toen op kinderen te blijven slaan tot ze huilen van pijn. Volgens de predikant wordt daarmee de wil van het kind gebroken.

Vanwege zijn hardhandige opvoedingsmethode werden zijn eigen kinderen begin 2010 onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg. Ze vertoonden vijandig, agressief en dominant gedrag.

Goldschmeding werd uiteindelijk niet vervolgd voor het houden van opruiende preken. In ruil daarvoor moest hij beloven niet meer op te roepen tot het slaan van kinderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl