NOS NieuwsAangepast

Vaker seksueel geweld gehandicapten

Verstandelijk gehandicapten zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan mensen zonder handicap. Zes op de tien vrouwen en een kwart van de mannen zeggen dat ze ooit met seksueel geweld te maken hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) van Movisie en Rutgers WPF in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Verkrachting komt bij hen twee keer zo vaak voor als bij mensen zonder een beperking. De daders zijn meestal mannelijke bekenden van de slachtoffers, zoals (ex)-partners, familieleden of een kennis. Seksueel geweld door begeleiders komt volgens de onderzoekers in mindere mate voor.

Van de mensen met een lichamelijke beperking (doof of blind) heeft 35 procent van de vrouwen en 15 procent van de mannen wel eens te maken gehad met seksueel misbruik. Het seksueel geweld speelt zich bij hen vaak af in de jeugd.

Weerbaarder

Voor het onderzoek zijn ongeveer 1800 mensen ondervraagd, onder wie ouders, hulpverleners en verstandelijk en lichamelijk gehandicapten zelf. Het is voor het eerst dat in Nederland uitgebreid onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik bij mensen met een beperking. Over die extra kwetsbare groep waren nog geen officiële cijfers bekend.

De onderzoekers vinden dat instellingen de gehandicapte bewoners weerbaarder moet maken, door bijvoorbeeld al op jonge leeftijd voorlichting te geven. Ook moet het personeel beter getraind worden in het herkennen van signalen die wijzen op ongewenst seksueel gedrag.

Geschokt

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid heeft geschokt gereageerd op de onderzoeksresultaten. "Je kunt je niet voorstellen dat mensen elkaar dit aandoen, maar dit rapport is duidelijk. Er wordt misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van deze mensen, dat maakt het dubbel zo erg", zegt de bewindsvrouw.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Veldhuijzen vandaag dat ze het seksuele misbruik verder wil tegen gaan. Het taboe over het onderwerp moet volgens haar worden doorbroken. Ook vind ze dat seksueel misbruik moet worden opgenomen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Door die code te hanteren kunnen professionals geweld in huiselijke kring eerder signaleren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl