Door redacteur Hugo van der Parre

Een moeilijk gesprek met de medisch specialist beter begrijpen en er meer uithalen. Dat is de bedoeling van de inzet van een zogeheten co-patiënt.

In vijf ziekenhuizen is deze maand een proef gestart om te onderzoeken of het gebruik van co-patiënten zin heeft. Een co-patiënt is een vrijwilliger die de zorg en communicatie tijdens ziekenhuisbezoeken door de ogen en oren van patiënten meebeleeft.

Bij de proef gaat het in eerste instantie om ondersteuning van kankerpatiënten. De co-patiënt helpt de echte patiënt om de juiste vragen te stellen en om beter te begrijpen en te onthouden wat de dokter vertelt over de diagnose, de voortgang van de behandeling en de gevolgen die de ziekte kan hebben. Uit ervaring blijkt dat veel patiënten doorgaans maar weinig onthouden van wat de dokter tegen ze zegt, overdonderd als ze zijn door het slechte nieuws.

Van slag

Het idee van de co-patiënt komt van de stichting ZoBeter. "Mensen die te horen krijgen dat zij ernstig ziek zijn, raken vaak van slag, net als hun familie", zegt Etienne Tiessen van stichting ZoBeter. "Ze ervaren hoe moeilijk het is om alles te begrijpen en onder woorden te brengen, of alert te zijn op wat er allemaal gebeurt.

Omdat co-patiënten geen familie zijn van patiënten, zijn ze minder emotioneel betrokken. Zij kunnen ervoor zorgen dat patiënten zich door zorgverleners beter begrepen voelen, maar dat geldt ook andersom", aldus Tiessen.

Ziek

De co-patiënten doen dit veelal omdat zij zelf ziek zijn geweest, of een ziekte van dichtbij hebben meegemaakt en beseffen wat een begeleider toen had kunnen betekenen. Om hun rol goed te vervullen, hebben ze een cursus gevolgd, waarin ze geleerd hebben niet op de stoel van patiënt of behandelaar te gaan zitten, maar te luisteren en te ondersteunen.

Tot februari worden minimaal 55 personen, allen kankerpatiënten, gevolgd. Dan moet duidelijk worden of de inzet van co-patiënten een zinnige bijdrage is bij gesprekken tussen dokter en patiënt. Maar het is nadrukkelijk de bedoeling deze aanpak ook te gebruiken bij andere aandoeningen.

De pilot wordt betaald door zorgverzekeraars VGZ en Achmea. Ze doen dit omdat hun klanten vaak aangeven behoefte te hebben aan verbetering van de communicatie met de artsen.

STER reclame