Joop Daalmeijer wordt voorzitter van de Raad voor Cultuur. De benoeming is goedgekeurd door de ministerraad.

Joop Daalmeijer werkte onder meer bij de VARA en bij Veronica. Ook was hij netcoördinator bij de publieke omroep, hoofdredacteur van de Wereldomroep en directeur van de NPS.

Hij wordt de opvolger van Els Swaab, die is opgestapt uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op de cultuur.

De Raad voor Cultuur is het adviesorgaan van de regering op gebied van kunst, cultuur en media. De Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over het cultuurbeleid in Nederland.

STER reclame