NOS NieuwsAangepast

Het CDA-congres van minuut tot minuut

In de Jaarbeurs in Utrecht hield het CDA zijn partijcongres. Het congres stond in het teken van Mauro, de 18-jarige Angolese jongen die van CDA-minister Leers geen verblijfsvergunning krijgt. Binnen het CDA heerst verdeeldheid over de kwestie. Lees hier alles over het congres.

17.00 uur: Congres ten einde

Na de toespraak van Peetoom komt er een eind aan het congres. Het liveblog wordt hiermee afgesloten.

16.39 uur: 'Mauro zorgt voor hoofdpijn'

CDA-partijvoorzitter Peetoom zegt in haar speech dat Mauro "de hoofdpijn van het congres is". "We gaan de problemen niet uit de weg." In de speech heeft ze het ook over het moeilijke herstel van het CDA en het "bleke profiel" van de partij. "We zijn er nog niet. Het kost bloed, zweet en tranen", aldus Peetoom.

16.20 uur: Speech Verhagen -'moeilijke tijden'

"Laten we er niet omheen draaien, het zijn zware tijden", zo begint vicepremier Verhagen zijn speech. Hij geeft complimenten aan minister Leers en de zaal applaudiseert. Hij sluit zijn speech af met de woorden: "betrokkenheid...daar ligt onze kracht".

16.10 uur: Afscheid van CDA-leden

Voorzitter Peetoom laat een grote groep CDA'ers op het podium komen, die stoppen met allerlei bestuursfuncties. "Ja, we hebben nog mensen over."

15.55 uur: Speech Buma -'trots op jullie'

Fractievoorzitter Van Haersma Buma begint met zijn toespraak. Hij zegt trots te zijn op de CDA-leden. Hij belooft "werk te maken van de motie over alleenstaande jonge asielzoekers". Ook zei hij dat de CDA-fractie het signaal heeft begrepen. "U heeft vanochtend uit uw hart gesproken. De situatie Mauro raakt u. Ik ben er trots op bij deze partij te horen en heb het signaal aan de fractie begrepen."

15.55 uur: Moeder Mauro begrijpt opstelling CDA niet

15.50 uur: Mauro - 'triest dat CDA standpunt houdt'

De Angolese asielzoeker reageert bij de NOS op het CDA-congres. "Ik vind het triest dat ze telkens bij het standpunt blijven, maar ik ben blij dat er ook Kamerleden zijn die vinden dat ik moet blijven en dat zij zich daar hard voor maken. Dan hoop ik toch dat er naar geluisterd wordt. Het zijn toch wel veel mensen die vinden dat ik moet blijven." Hij zegt dat hij dinsdag bij het debat zal zijn.

15.41 uur: CDA'ers zingen Wilhelmus

Het plenaire programma gaat weer verder. Eerst zingt de zaal het Nederlandse volkslied. Daarna worden overleden CDA'ers herdacht en volgt het meditatief moment.

15.33 uur: PvdA'er Plasterk - 'discussie Mauro nog niet klaar'

Het PvdA-Kamerlid Plasterk bezoekt het CDA-congres. Het is gebruikelijk dat politieke partijen elkaars congressen bezoeken. Volgens Plasterk is het debat over Mauro niet voorbij. "Ik hoop dat die jongen mag blijven."

15.29 uur: Zaal stroomt weer vol

14.22 uur: Even geen plenair debat meer

Tot 15.30 uur is er geen plenaire vergadering meer in de grote zaal en hebben de CDA-leden deelsessies, waar geen camera's bij kunnen. Politiek24 herhaalt daarom de discussie over Mauro, die in de ochtend plaatsvond. De updates van het liveblog zullen daarom tot 15.30 uur in aantal afnemen.

14.15 uur: GroenLinks wil heropening debat

GroenLinks-Kamerlid Dibi gaat dinsdag een heropening van het debat over Mauro aanvragen vanwege de CDA-resolutie.

14.00 uur: Verhagen hoopt op eensgezinde fractie

Vicepremier Verhagen zegt dat hij hoopt dat de CDA-fractie zich aanstaande dinsdag eensgezind zal presenteren. "Ik hoop dat de kansen die er voor hem zijn, worden benut." Verhagen vindt dat het CDA een humaan beleid voert.

13.16 uur: Pauze tot 13.50 uur

De CDA-leden eten een broodje en gaan om 13.50 uur door met deelsessies. Rond 15.30 uur volgen de toespraken van partijvoorzitter Peetoom, fractievoorzitter Van Haersma Buma en vicepremier Maxime Verhagen.

13.09 uur: Koppejan - 'Mauro moet blijven'

Het andere kritische CDA-Kamerlid Koppejan zegt dat het signaal duidelijk is. "Mauro moet blijven, maar ik ga er niet alleen over. Het maakt me niet uit hoe het geregeld wordt, als Mauro maar kan leven zoals hij nu doet."

13.04 uur: Ferrier - 'belofte maakt schuld'

Het kritische Kamerlid Ferrier geeft haar reactie op de uitspraak van het congres. "Ik neem het mee. Wij hebben verwachtingen gewekt aan Mauro. Belofte maakt schuld."

12.54 uur: Stemkastje Ferrier bleek kapot

Het CDA mag dan verdeeld zijn over de toekomst van Mauro, volgens CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel zijn de onderlinge verhoudingen nog steeds prima. Want wat bleek: tijdens de stemmingen over de resolutie over een humaan asielbeleid bleek het stemkastje van "dissident" Kathleen Ferrier niet te werken. Fractiegenoot Ger Koopmans stelde vervolgens spontaan zijn stemkastje tot haar beschikking, zo laat Ormel via Twitter weten.

12.50 uur: Bleker heeft geen spijt van uitnodiging Mauro

Staatssecretaris Bleker heeft geen spijt van zijn uitnodiging bij Pauw en Witteman om Manuel om mee te gaan naar een voetbalwedstrijd van PSV. Op Twitter kreeg Bleker pittige kritiek. "Wat mensen ervan vinden, het zal me even", aldus Bleker.

12.33 uur: Congres gaat door

De stemmingen over de resoluties is afgelopen. Een belangrijk deel van de middag wordt gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de stand van zaken met het Strategisch Beraad en de toekomst van het CDA.

12.25 uur: Link naar gewijzigde motie

Hier de link (.pdf) naar de gewijzigde motie van de afdeling Drenthe over een humaan beleid voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

12.01 uur: Leers - 'het is steun in mijn rug'

Minister Leers is blij met de uitspraak van het congres. "Mauro is een individuele zaak en daar gaat het congres niet over." Leers benadrukt dat hij niet op basis van willekeur gaat beslissen. "Het is een steun in mijn rug."

12.00 uur: Ron Fresen legt aangepaste motie uit

11.50 uur: Buma - 'congres zegt niet dat Mauro moet blijven'

CDA-fractievoorzitter Buma zegt dat het CDA-congres niet heeft gevraagd om een verblijfsvergunning voor Mauro. "Ons is duidelijk gemaakt dat we humaner met jongere asielzoekers moeten omgaan. Dat nemen we in de toekomst mee." Ook benadrukt Buma dat minister Leers de kans moet krijgen om in stilte uitzonderingen te kunnen maken op de bestaande regels. "Al die enorme toestanden met de media doen de zaak geen goed."

11.36 uur: Knops 'we blijven bij standpunt'

CDA-woordvoerder Knops maakt duidelijk dat het CDA-standpunt ongewijzigd blijft, ondanks dat een grote meerderheid van het congres pleit voor een humaner asielbeleid. "We nemen het signaal mee voor nieuw beleid," aldus Knops. Hij blijft benadrukken dat een studievisum het beste is voor Mauro.

11.30 uur: Doekle Terpstra - 'dit moet consequenties hebben'

CDA-prominent Doekle Terpstra denkt dat de uitspraak van het congres niet zonder consequenties kan hebben. "De fractie is niet horend doof en ziende blind," aldus Terpstra. "De fractie staat niet met de rug naar de leden."

11.24 uur: Uitslag stemming 85 procent voor

De resolutie is aangenomen met 85 procent voor en 15 procent tegen. De afgezwakte resolutie gaat niet over Mauro maar over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De resolutie roept de partij op om een humaan beleid te voeren ten aanzien van deze groep jonge asielzoekers.

11.16 uur: 'Resolutie wekt verwachtingen'

Een CDA-lid maakt duidelijk dat als de resolutie wordt aangenomen, dat de CDA-fractie zich dan wel moet inzetten om Mauro in Nederland te laten blijven.

11.12 uur: Fractievoorzitter Buma aan het woord

Uit de zaal komen veel vragen wat de CDA-fractie nu precies gaat doen met de motie en wat er gaat gebeuren met Mauro. Fractievoorzitter Buma neemt het woord en doet geen toezeggngen. "Het raakt ons allemaal. De minister heeft gekeken wat hij kan doen. Maar we moeten ons wel realiseren dat als we nu bereid zijn naar één persoon te kijken, we naar iedereen moeten kijken". Hij krijgt applaus.

11.00 uur: Van Toorenburg - 'heb me verdrietig gevoeld'

Het CDA-Kamerlid Van Toorenburg zegt zich de afgelopen dagen heel verdrietig te hebben gevoeld. "Het is net alsof er twee kampen ontstaan. Een groep die een kind willen wegsturen, een groep die humaan is. De hele CDA-fractie willen een kwetsbaar kind niet weg hebben."

10.51 uur: Resolutie Drenthe over Mauro aan de beurt

Drenthe past de resolutie aan en het woord kil vreemdeligenbeleid wordt geschapt en vervangen door klimaat. Het partijbestuur neemt de motie over. De resolutie gaat niet specifiek over Mauro maar over Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. De resolutie zegt dat er humaan omgegaan moet worden met jongeren die hier al langer wonen. De resolutie heeft geen direct effect op het lot van Mauro.

10.47 uur: Resolutie Mauro bijna aan de beurt

De discussie gaat nu over de Randstadprovincie. CDA-minister Donner wil een fusie tussen Noord-Holland, Utrechte en Flevoland en bij het CDA-achterban is daar veel kritiek op.

10.44 uur: Ferrier komt aan

Het CDA-Kamerlid Ferrier zegt dat haar hart naar Mauro uitgaat. "We hebben hem laten inburgeren en dan vind ik niet dat hij uitgezet kan worden. We gaan nu goed luisteren."

10.41 uur: Waar gaat het vandaag om?

Ron Fresen gaf in het journaal van 10.00 uur uitleg over het CDA-congres van vandaag.

10.20 uur: "We willen nu partijleider'

Een CDA-lid uit Veendam pleit ervoor om snel een partijleider te kiezen. "Er is een vicepremier en een fractievoorzitter, maar geen leider. We moeten niet wachten tot 2015." De resolutie wordt verworpen met 80 procent van de stemmers.

10.15 uur: Behandeling resoluties begint

Het congres begint met de behandeling van de resoluties. Het gaat om allerlei onderwerpen, zoals krimpregio's. De belangrijkste resolutie komt van het CDA-Drenthe (nummer 14) en die gaat over een soepeler beleid voor Alleenstaande minderjarige Vreemdelingen (AMV's).

Lees hier alle resoluties.

10.13 uur: De zaal zingt voor Houben

Hij is 60 jaar geworden en is gestopt als burgemeester van Barneveld. Houben heeft met de zaal de kastjes getest. Ze werken.

10.08 uur: CDA opent congres

Dagvoorzitter Jos Houben opent het congres. Houben was ook voorzitter op het CDA-congres vorig jaar oktober, toen op een tumultueuze congres gestemd moest worden over deelname aan een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Op dat congres ging er met het stemmen met formulieren van alles mis. Nu worden stemkastjes getest.

9.58 uur: Leers: Mauro is niet zielig

De minister verwacht een positieve uitkomst van het congres. "Ik ga luisteren. Ik sta open voor discussie," zo zei hij in een interview met de NOS. "Volgens de regels moet Mauro weg. Ik ga dat uitleggen. Ik wil geen willekeur. Ik sta voor rechtvaardigheid."

9.56 uur Gerd Leers komt binnen

Minister Leers voor Immigratie en Asiel komt aan op het congres. Veel fotografen en cameraploegen wachten hem op.

9.53 uur: CDJA wil dat Mauro blijft

De jongerenafdeling van het CDA hoopt dat de Angolese Mauro mag blijven en dat dit ook voor meer alleenstaande minderjarige asielzoekers gaat gelden.

9.50 uur: Sterk: studievisum enige mogelijkheid

De vice-fractievoorzitter van het CDA Mirjam Sterk zegt dat een studievisum de enige mogelijkheid is om Mauro te laten blijven.

09.42 uur: 'De vraag is hoe groot de verdeeldheid is'

09.35 uur: Peetoom op congres

CDA-voorzitter Ruth Peetoom is aangekomen op het partijcongres in de Jaarsbeurs in Utrecht. Bij binnenkomst zei ze dat ze niets voor Mauro kan doen.

09.30 uur: Volg live het CDA-congres

Om 10.00 uur begint het najaarspartijcongres van het CDA in de Jaarbeurs in Utrecht. Het congres speelt een belangrijke rol in de zaak Mauro, de 18-jarige Angolese jongen die op dit moment het middelpunt is van het Nederlandse immigratiedebat. Binnen het CDA heerst verdeeldheid over de kwestie. Donderdagnacht was er crisisoverleg binnen de partij. Het congres moet uitkomst bieden.

Op dit liveblog kunt u de laatste ontwikkelingen volgen. U kunt het congres uiteraard ook volgen op ons themakanaal Politiek24.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl