NOS NieuwsAangepast

'Opvang uitgeprocedeerde gezinnen inhumaan'

Door redacteur integratie Reinalda Start

De huisartsen die in Katwijk spreekuur houden in het lokale asielzoekerscentrum hebben de samenwerking opgezegd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij vinden dat er onzorgvuldig met de oude en nieuwe asielzoekers op de locatie in Katwijk wordt omgegaan.

Sinds juli zijn er in Nederland twee locaties waar uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen worden opgevangen. De opvang is bedoeld voor mensen die definitief niet in Nederland mogen blijven. Ze kunnen vanwege hun kinderen niet op straat worden gezet. Dat heeft de rechter verboden.

Minister Leers voor Immigratie en Asiel werd daardoor gedwongen voor deze groep asielzoekers een oplossing te bedenken. Hij besloot twee bestaande opvangcentra voor asielzoekers te veranderen in gezinslocaties. Sinds juli worden nu vanuit het hele land gezinnen verzameld in deze centra in Katwijk en Gilze Rijen.

Abrupt

De huisartsen in Katwijk vinden dat de overgang van een gewoon asielzoekerscentrum naar een gezinslocatie te abrupt is gegaan. Oude bewoners waren al jaren bij hen en andere specialisten in behandeling. Volgens de artsen was er geen sprake van een fatsoenlijke overdracht van medische dossiers van mensen met psychische en medische problemen.

Dat wordt ook bevestigd door verzekeraar Menzis (pdf) die de gezondheidszorg in asielzoekerscentra regelt. Volgende week heeft Menzis daarover een overleg met het COA.

Inhumaan

Het is niet alleen medische zorg waar de huisartsen zich druk over maken. Zij hebben ook moeite met de manier waarop gezinnen in Katwijk worden behandeld. "Vluchtelingen zouden hier fatsoenlijk moeten worden opgevangen, maar de manier waarop er met deze mensen wordt omgegaan is naar onze mening ronduit inhumaan", aldus Jet Hueting van de corporatie van Katwijkse huisartsen die op het centrum spreekuur houden.

De opvang is zo sober mogelijk omdat alles in het centrum erop gericht is de gezinnen zo snel mogelijk Nederland te laten verlaten. De bewoners zijn dan ook aan strikte regels gebonden. Zij moeten zich dagelijks om 12.15 uur melden. Ze mogen Katwijk ook niet verlaten. Kinderen krijgen op het centrum zelf basisonderwijs.

Het stuit de huisartsen tegen de borst dat het COA het heeft over "voorraadbeheerplannen" bij dergelijke operaties. In de brief aan de Tweede Kamer vragen de huisartsen aandacht voor de overplaatsing van gezinnen naar het centrum. "Slechts enkele dagen van tevoren krijgen de bewoners een bericht dat ze gaan verhuizen. Banden die net weer zijn opgebouwd worden verbroken, kinderen die naar school gaan zullen hun klasgenootjes niet meer terug zien. Hun schaarse bezittingen gaan in vuilniszakken en worden in een container verzameld."

Ontreddering

Op het AZC Katwijk heerst een sfeer van ontreddering, het is een puinhoop op het terrein. Gebroken glas en vuil stapelen zich op. Er is geen enkele motivatie meer voor de bewoners om hun leefomgeving netjes te houden. De uitvoerende instanties en de burgemeester verwijzen alleen naar de opdracht vanuit de regering, schrijven de artsen in hun brief aan de Tweede Kamer.

Minister Leers verwijst voor een reactie naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het is wat hem betreft een interne kwestie bij de COA, die daar verantwoordelijk is voor de zorg in de centra. Het COA laat weten de klachten van de huisartsen te kennen, maar er niets aan te kunnen veranderen. Zij voeren het beleid uit.

reinalda.start@nos.nl

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl