NOS NieuwsAangepast

'Onbegrip over slachtverbod is groot'

Het verbod op ritueel slachten zal ertoe leiden dat moslims hun vlees uit België en Duitsland gaan halen en dat het illegaal slachten zal toenemen. Dat horen gemeenteraadsleden met een islamitische achterban van hun kiezers.

De NOS benaderde ruim 200 van deze raadsleden voor een onderzoek naar de opvattingen over het ritueel slachten. Van hen reageerde de helft.

Uit het onderzoek blijkt dat er groot onbegrip is in de achterban over de maatregel. Ze zijn bang dat hun partij bij de volgende verkiezingen afgerekend zal worden op het slachtverbod, omdat islamitische kiezers voor een andere partij zullen kiezen.

Er zijn ook raadsleden die verwachten dat de kwestie de weg vrijmaakt voor een nieuwe islamitische partij. Negen raadsleden laten weten te overwegen hun partij te verlaten als ook in de Eerste Kamer voor het verbod wordt gestemd.

Eenzijdig

Een ruime meerderheid van de ondervraagde raadsleden is tegen het verbod op ritueel slachten. Daarmee verschillen ze van mening met hun partijgenoten in de Tweede Kamer.

D66-raadslid Fatima Kalai-El Mousaoui uit Waddinxveen vindt dat het besluit eigenlijk gebaseerd is op emotie. "In de politiek moet men veel stukken lezen en informatie vergaren om tot een goed besluit te komen. Voor het besluit over een verbod op ritueel slachten, krijgt men een eenzijdig verhaal en dat is het verhaal van de dierenpartij."

Lastige situatie

PvdA-raadslid Mounir Amhaouech uit Roosendaal zegt dat raadsleden door de landelijke politiek in een lastige situatie worden gebracht. "Ik weet dat veel (islamitische) leden hun lidmaatschap bij de politieke partijen die voor hebben gestemd, willen opzeggen."

"Ik twijfel nog, omdat ik het belang van moslims nog wil behartigen en dat kan alleen als je doorgaat en deelneemt aan het politiek debat. De vraag blijft hoever je moet gaan voordat je jezelf terugtrekt uit een politieke partij, want er komen nog enkele wetsvoorstellen die moslims weer gaan raken. Denk daarbij aan het verbod op het besnijden."

Een raadslid uit Venlo, Aissa Meziani, heeft vanwege het onderwerp zijn partij inmiddels verlaten. Hij laat weten dat hij juist vanwege het slachtverbod is overgestapt van GroenLinks naar het CDA. De Tweede Kamerfractie van het CDA stemde tegen het verbod op ritueel slachten.

Handhaving verbod

Ook over de handhaving van het verbod op onverdoofd slachten zijn twijfels. Talip Aydemir, raadslid van de PvdA in Arnhem, zegt dat op allerlei manieren geprobeerd zal worden om toch halal te slachten. "Ik zie de inspectiedienst niet tijdens alle slachtingen toekijken. Het zal vergelijkbaar zijn met het verbod op roken in de horeca. Vrijheid van godsdienst belemmeren of een onderdeel ervan verbieden, blijft gevaarlijk voor de samenleving en de toekomst."

Reageren? Stuur een mail naar redacteur Reinalda.Start@nos.nl of redacteur Mustapha.Esadik@nos.nl

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl