GroenLinks beschuldigt oud-staatssecretaris Pieter van Geel van leugens. Van Geel zou in 2006 de Tweede Kamer verkeerd hebben geïnformeerd over het asbestschip Otapan. Zijn opvolger, Joop Atsma, moet zich vandaag in de Tweede Kamer verantwoorden over de gang van zaken rond het schip.

De Otapan is een met asbest vervuild schip, dat in 2006 met toestemming van een organisatie van het ministerie van VROM naar Turkije vertrok om daar gesloopt te worden. Het schip werd niet in Turkije toegelaten vanwege de grote hoeveelheid asbest. Officieel had het schip 1 ton asbest aan boord, maar dat bleek 77 ton te zijn.

Volgens Liesbeth van Tongeren, in 2006 directeur van Greenpeace, wist de toenmalige staatssecretaris Van Geel precies wat er aan de hand was. "Er is gebeld en ge-e-maild met het ministerie zelf dat er meerdere rapporten waren, die VROM ook had en die ook aan van Geel waren gericht, waaruit bleek dat de cijfers niet klopten."

Fouten gemaakt

Staatssecretaris Atsma kondigde vorige week aan dat hij onderzoek laat doen naar het gedrag van ambtenaren in de Otapan-affaire. Integriteit van ambtenaren moet boven alle twijfel verheven zijn, zei Atsma.

Na onderzoek concludeerde het Openbaar Ministerie dat er ambtenaren in de fout zijn gegaan. Zo was volgens het OM vanuit de organisatie van VROM invloed uitgeoefend op het onjuist invullen van een formulier. Het OM gaat de ambtenaren niet vervolgen.

STER reclame