De Belgische formateur Elio di Rupo heeft een globaal akkoord gepresenteerd voor een nieuwe regering. De federale staat draagt daarin bevoegdheden over aan de gewesten. Vlaanderen, Wallonië en Brussel worden autonomer en krijgen meer verantwoordelijkheden.

Di Rupo presenteerde het institutionele akkoord als een eerste, maar ook als een fundamentele stap op weg naar een nieuw kabinet. Nu moet er nog overeenstemming komen over de begroting.

De gewesten krijgen voor 13 miljard euro extra aan bevoegdheden. Ze worden in de woorden van Di Rupo de motor van de economie en de werkgelegenheid.

STER reclame