Het moet makkelijker worden om uitzonderingen te maken op cao-afspraken die voor een hele branche gelden. Dat zegt CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum. Hij wil er over in gesprek met minister Kamp van Sociale Zaken.

Volgens van Hijum moet het mogelijk zijn dat bedrijven een loonsverhoging niet uitbetalen als daarmee banen kunnen worden gered, of zelfs een faillissement kan worden voorkomen.

Bedrijven redden

Sinds de regels in 2007 werden aangescherpt is het bijna niet meer mogelijk om uitzonderingen te maken op cao's die algemeen verbindend zijn verklaard voor een hele bedrijfstak. Dat kan in tijden van een snel veranderende economie, zoals bij een crisis wel van belang zijn om een bedrijf overeind te houden.

Van Hijum wil tijdens de begroting van Sociale Zaken verder met de Kamer en de ministers praten om de mogelijkheden om af te wijken van standaardcao's te verruimen.

STER reclame