NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Zuid-Holland negeerde asbestgevaar

Door verslaggever Henrik-Willem Hofs en research-redacteur Hugo van der Parre

De provincie Zuid-Holland heeft jarenlang misstanden met asbest op een grote vuilstort in Dordrecht genegeerd. Dat blijkt uit rapporten van milieu-inspecteurs die onlangs zijn vrijgegeven.

Al tien jaar lang klagen bewoners in het naburige dorp Sliedrecht over het beheer van de stortplaats voor bedrijfsafval, maar tot voor kort beweerde het provinciebestuur dat er weinig aan de hand was.

Uit de inspectierapporten blijkt nu dat verplichte asbestmetingen niet werden uitgevoerd, gestort asbest niet altijd goed werd toegedekt en dat er soms shovels met veel geweld over verpakt asbest reden, waardoor de verpakkingen konden openscheuren.

Veel te veel

In totaal gaat het om 42 zogeheten bezoekrapporten van milieu-inspecteurs in de periode 2002 tot 2010. Ze zijn vrijgegeven na een WOB-verzoek van de Werkgroep Derde Merwedehaven, een actiegroep in Sliedrecht.

Afvalberging Derde Merwedehaven is een oude haven in het industriegebied van Dordrecht. Het gebied is sinds de jaren 90 gedempt en wordt gebruikt als stortplaats voor verontreinigd bouw- en sloopafval en baggerspecie. Daaronder blijkt nu, zijn ook grote hoeveelheden verpakt en onverpakt asbesthoudend afval.

Bewoners van het naburige Sliedrecht dat op 300 meter afstand ligt, zijn bang dat ze ziek kunnen worden van overwaaiende asbestvezels. In oktober 2010 sprak de provincie Zuid-Holland nog van 1900 ton onverpakt asbesthoudend afval, in februari bleek het na grondig onderzoek opeens om 131.000 ton te gaan.

Dat is zestig keer zoveel en veel meer dan wie ook maar voor mogelijk had gehouden. Gesteld dat elke kilo puin 5 gram asbest bevat (de maximale norm), dan gaat het om 655.000 kg zuivere asbest.

Overtredingen

Uit de vrijgekomen rapporten blijkt dat milieu-inspecteurs meermalen overtredingen hebben geconstateerd. Een greep:

2003: een inspecteur ziet scheuren in de verpakking, de storting is niet afgedekt met grond (pdf)2005 een medewerker van de afvalberging doet in het geheim aangifte van verkeerd storten, omdat de verplichte sproeiwagen niet gebruikt (pdf) wordt.2006: vaststelling dat het bedrijf al meer dan drie jaar talmt met het aanpassen van het stortplan uit oktober 2003.2007: een inspecteur constateert dat de zijkanten van een storting niet zijn toegedekt.2007: er wordt geconstateerd dat de verplichte driemaandelijkse asbestmetingen niet door het bedrijf Afvalberging Derde Merwedehaven gedaan worden (pdf).2008: een shovel rijdt "met een aanloopje" over een aantal zakken, kennelijk om ze te pletten (pdf).2008: inspecteurs stuiten op een verouderd noodplan uit 1999.2009: een inspecteur ziet een scheur van 40 cm in de verpakking.

Feitenonderzoek

De provincie heeft de afgelopen jaren volgehouden dat er niet veel aan de hand was, maar de nieuw aangetreden SP-gedeputeerde Rik Janssen wil nu schoon schip maken. Hij is aan het begin van de zomer in Sliedrecht geweest, heeft iedereen gesproken en heeft vorige week een feitenonderzoek gelast naar de asbeststort.

Dat onderzoek richt zich specifiek op het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal tussen 2003 en 2010. Het moet gebeuren door een onafhankelijk onderzoeksbureau en moet volgend voorjaar klaar zijn. Daarna wordt aan de GGD overgelaten of er conclusies te trekken zijn wat betreft de volksgezondheid.

Sluiting

Inmiddels is besloten dat de stortplaats eind 2012 dicht gaat, vijf jaar eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Sinds 1 januari van dit jaar mag er geen onverpakt asbesthoudend afval meer gestort worden.

Verpakt asbesthoudend afval mag nog wel, mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet: het moet dubbel verpakt zijn, lossen gebeurt met een actieve sproeiwagen die de boel nat houdt, de storting wordt meteen toegedekt met grond en er moeten regelmatig asbestmetingen gehouden worden.

STER reclame