NOS NieuwsAangepast

Afscheid van een Europeaan

Door verslaggever Peter van den Meerschaut

Jean Claude Trichet zit vandaag voor de laatste keer de 21-koppige raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) voor. Meer dan 200 keer heeft Trichet de afgelopen acht jaar elke twee weken met de directeuren van de nationale banken gesproken over monetaire zaken.

In die acht jaar is Trichet gegroeid van voorzichtige hoeder van de munt naar strateeg en crisismanager van de eurozone.

In 2003 volgde de Fransman Trichet de Nederlander Wim Duisenberg op als president van de directie van de Europese Centrale bank. Een ietwat omstreden benoeming omdat Frankrijk Trichet al eerder naar voren had geschoven als kandidaat-president, maar de andere Europese landen blokkeerden die voordracht. Een Fransman zou onvoldoende in staat zijn de jonge ECB puur op anti-inflatiebeleid te leiden.

Machtsinstituut

De afgelopen 8 jaar heeft Trichet met zijn bestuur de ECB laten groeien naar een monetair machtsinstituut. Een rol die de oprichters van de ECB twaalf jaar geleden niet geheel voor ogen hadden.

Een rol ook die de ECB sinds de financiële- en bankencrisis op zich heeft genomen, omdat de Europese leiders onvoldoende bij machte waren/zijn om besluitvaardig op te treden. Dat kwam pijnlijk (voor de politici) naar voren toen in februari 2010 de eurocrisis begon met de Griekse schuldenproblemen.

De ECB greep in door obligaties op te kopen en scherpe voorwaarden te stellen aan noodleningen. Trichet was één van de architecten van het Euopese steunfonds ESEF.

Harde onderhandelaar

Trichet heeft de afgelopen twee jaar bewezen een harde onderhandelaar te zijn naar landen die het minder strikt nemen met hun begrotingsdiscipline. Zo dwong hij deze zomer bij de Spaanse en Italiaanse regering extra bezuinigingen af voordat hij opdracht gaf staatsleningen van die landen op te kopen.

Die aktie van Trichet legde daarmee ook een verbreding van de taak van de ECB bloot. In 2003 startte Trichet met de opdracht de inflatie in de eurozone beperkt te houden. Inmiddels waakt de ECB over meer dan alleen prijsstabiliteit en staat het voortbestaan van de euro centraal.

Voor Jean Claude Trichet is die verbreding niet meer dan logisch, hij heeft zich in al die jaren als Europeaan opgesteld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl