Meer geld naar grote gezinnen

Aangepast op

Het kabinet is van plan om de bezuinigingen op het kindgebonden budget aan te passen. Dit zeggen bronnen in Den Haag.

Ouders met een laag inkomen en meer dan twee kinderen zouden er volgend jaar dan ongeveer 150 euro bij krijgen. Voor het eerste kind krijgen de ouders dan veertig euro minder. Daardoor kan de tegemoetkoming bij drie of meer kinderen in stand blijven.

Het kabinet zou daarmee een wens van oppositiepartij SGP honoreren. Deze week zal de SGP het voorstel doen bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

Het lijkt erop dat het kabinet de SGP tegemoet wil komen omdat het kabinet die partij nodig heeft om in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen.

Bezuinigen

Het kindgebonden budget is bedoeld als tegemoetkoming voor de lage inkomens. Minister Kamp van Sociale Zaken wil er 200 miljoen euro op bezuinigen. De SGP wil de regeling afschaffen voor gezinnen met één kind en grote gezinnen juist tegemoetkomen.

Andere oppositiepartijen willen ook kabinetsvoorstellen terugdraaien en kwamen vandaag met een tegenbegroting.