Minister Kamp heeft met werkgevers en vakbonden overeenstemming bereikt over de pensioenen. Kamp zei dat er nadere afspraken zijn gemaakt om de overgang van werk naar pensioen makkelijker te maken.

Zo worden de mogelijkheden om te sparen verruimd, waardoor mensen met lagere inkomens toch met 65 jaar kunnen stoppen met werken. Kamp trekt er geen extra geld voor uit, maar haalt 600 miljoen euro weg bij de hoge inkomens.

Kamp besprak het akkoord dat werkgevers, vakbeweging en het kabinet in juni sloten over het AOW-pensioen. "Er komt een koppeling van de pensioenen aan de leeftijdsverwachting en de ontwikkelingen op de financiële markten", vertelde Kamp op een persconferentie.

Kamp deed ook een oproep aan de Tweede Kamer om steun te geven aan het akoord.

Hij noemde de overeenstemming "verstandige keuzes". Die keuzes moeten volgens hem nu nog worden vastgelegd in de pensioenwet.

Overeenstemming

Daarnaast heeft Kamp met de werkgevers en vakbonden afspraken over de volgende drie punten gemaakt:

Levensloopregeling. Mensen die nu gebruik maken van de levensloopregeling kunnen die blijven gebruiken.Vitaliteitsregeling. Zelf sparen voor bijvoorbeeld extra scholing of deeltijd-pensioen. Die regeling, waarbij met belastingvoordeel maximaal 20.000 euro gespaard kan worden, kan volgens Kamp voor die doeleinden worden gebruikt.Werkbonus. Mensen met lage inkomens die sparen tijdens de laatste jaren dat ze werken, krijgen een extra belastingkorting. Met dat extra bedrag kunnen ze hun overgang naar het pensioen beter laten verlopen.

Kamp riep tijdens de persconferentie op tot samenwerking, ook als de plannen in de Tweede Kamer worden besproken.

Vannacht nog mislukt

De minister had de voorzitters van de werkgeversorganisaties en de vakbonden uitgenodigd om nog eens te komen praten.

Afgelopen nacht bleek dat de vakbonden binnen de FNV het niet eens konden worden over het akkoord dat de sociale partners in juni sloten over de verhoging van de pensioenleeftijd.

Onvoldoende

Abvakabo vindt de toezeggingen van Kamp onvoldoende. De bond blijft tegen het akkoord. FNV Bondgenoten heeft nog niet gereageerd, maar zei eerder al tegen te zijn en helemaal opnieuw te willen onderhandelen.

STER reclame