Joden en moslims samen in platform

Aangepast

Nederlandse joden en moslims hebben een samenwerkingsverband opgericht dat zich onder meer richt tegen het verbod op ritueel slachten. Initiatiefnemers zijn rabbijn Lody van der Kamp en voorzitter Ibrahim Wijbinga van het Islamitisch Begrafeniswezen.

Ze hebben een brandbrief (pdf) gestuurd naar de Eerste Kamer, die vandaag voor het eerst over het slachtverbod praat. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd.

Het Joods-Islamitisch platform wil verder de gezamenlijke godsdienstige normen en waarden verdedigen en de dialoog tussen Jodendom en Islam bevorderen.

STER Reclame