De ouderenorganisatie NVOG wil de aanpassingen in het pensioenstelsel beperken. "Aanpassing van de bestaande pensioenwet is op onderdelen nodig, maar een fundamentele verandering niet", zegt voorzitter Martin van Rooijen.

Vandaag spreken de NVOG en de andere ouderenorganiaties met minister Kamp van Sociale Zaken.

Volgens Van Rooijen is er onvoldoende draagvlak voor een ingrijpende herziening, nu FNV Bondgenoten de plannen heeft afgewezen. Het idee van een nieuw stelsel is ingegeven door paniekvoetbal, zegt de NVOG.

Buffers

Het is volgens de NVOG onduidelijk hoe rechten uit het oude pensioenstelsel worden overgebracht naar het nieuwe. Pensioendeelnemers moeten kunnen kiezen tussen het bestaande en het toekomstige stelsel. Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn, zegt de organisatie.

De organisatie heeft liever een lager pensioen dat gegarandeerd is en niet meestijgt met de inflatie, dan een onzeker pensioen dat afhankelijk is van de beurs. Dat is volgens de NVOG in het belang van zowel ouderen als jongeren.

Verdeeldheid

Als gekozen wordt voor het onzekere hoge pensioen, gaat dat ten koste van de buffers, waardoor er voor de jongere generaties minder overblijft. "Wij willen ook een goed pensioen voor onze kinderen."

De NVOG wil dat minister Kamp het pensioenakkoord weghaalt bij de sociale partners en zelf met een initiatief komt. Hij moet draagvlak zoeken: "De verdeeldheid in de samenleving is enorm."

Als het huidige pensioenakkoord toch wordt uitgevoerd, zal de NVOG dat bij de Europese rechters aanvechten.

Uitslag

De ouderenorganisaties zijn verdeeld. Het bestuur van de ANBO, dat is aangesloten bij de FNV, is voor het pensioenakkoord. Dat is volgens Van Rooijen om "solidair te zijn met de top van de FNV". Maar dat gaat "ten koste van de solidariteit met de eigen leden".

De ANBO heeft 180.000 leden, de NVOG vertegenwoordigt ruim 140.000 pensioengerechtigden.

Vandaag maakt de ANBO de uitslag van zijn ledenraadpleging bekend. Maandag neemt de vakcentrale FNV een standpunt in.

STER reclame