NOS NieuwsAangepast

Bedrijfsleven kiest voor Spelen in Amsterdam

Door economieredacteur Tineke Hoekstra

De meeste bedrijven die moeten investeren in het Olympisch Plan 2028 hebben een voorkeur voor Amsterdam als kandidaat-gaststad. Dit staat in een rapport van adviesburo Deloitte en het Nirov, een netwerkorganisatie voor bedrijven die werken aan ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen.

Amsterdam heeft volgens hen de meeste kans het bid binnen te halen. Ook de economische structuur van de stad biedt veel voordelen, staat in het rapport.

Het bedrijfsleven spreekt zich niet uit over de plek van het Olympisch dorp. Het Olympisch Vuur, de organisatie die de kar trekt voor de Nederlandse kandidatuur, neemt vóór de Olympische Spelen van volgende zomer een beslissing over de kandidaatstad. Mocht het toch Rotterdam worden, dan loopt de overheid meer risico.

Duurzaamheid

"Het bedrijfsleven bleek enorm enthousiast over het Olympisch Plan", zegt onderzoeker Jurrién Veldhuizen van Deloitte Vastgoed. Het wachten was lange tijd op een nieuwe voorzitter van het Olympisch Vuur. "Het is goed dat Camiel Eurlings daar deze week is benoemd. Zo'n beweging heeft een boegbeeld nodig."

De bedrijven vinden het verder belangrijk dat het Olympische vastgoed ook na de Spelen een bestemming krijgt. "Je legt een weg niet aan voor zes weken en ook een gebouw moet na de Spelen weer een bestemming krijgen, anders haal je de investering er niet uit", zegt Veldhuizen. Daarnaast speelt ook duurzaamheid een rol.

Voor het rapport zijn onder andere bouwers, beleggers, projectontwikkelaars, vervoerders en woningbouwcoöperaties geïnterviewd over de investeringsbereidheid en samenwerking op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook instellingen als TNO en de TU Delft hebben eraan meegewerkt.

Olympische wet

Uit het onderzoek blijkt dat de investeringsbereidheid van bedrijven zich vooral toespitst op het delen van kennis en expertise. Over risicodragende betrokkenheid zijn de partijen terughoudend. Dat komt mede door de economische crisis.

Zo stellen de bedrijven voorwaarden als een stabiel investeringsklimaat, een betrouwbare overheid, voldoende opbrengstpotentie en goede afzetmogelijkheden. Daarvoor is het belangrijk om te weten waar de Spelen worden gehouden. De partijen willen dan ook een snelle beslissing hierover.

Ook vinden ze dat de vergunningsprocedures voor de realisatie van het Olympisch vastgoed moeten worden versoepeld. Daarvoor zou een speciale Olympische wet moeten komen, naar het voorbeeld van de crisis- en herstelwet. Het Rijk moet in het proces het voortouw nemen en garant staan voor de minder rendabele onderdelen zoals het Olympisch stadion.

Langetermijnvisie

Wat de bedrijven absoluut niet willen, is dat het Rijk de verantwoordelijkheden doorschuift naar lagere overheden. Er moet één aanspreekpunt zijn en het bedrijfsleven eist daarbij een langetermijnvisie. Ze willen vooral geen besluiten die niet verder reiken dan vier jaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl