Nabestaanden van een slachtoffer van de militaire dictatuur in Argentinië willen dat Jorge Zorreguieta alsnog in Nederland voor de rechter komt. Ze hebben opnieuw bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen de vader van prinses Máxima.

De nabestaanden willen dat Zorreguieta wordt vervolgd voor de verdwijning van tegenstanders van het Videla-regime en voor misdaden tegen de menselijkheid.

Een eerste poging van nabestaanden om Zorreguieta in Nederland voor de rechter te krijgen in 2001 liep spaak bij het gerechtshof. Dat steunde het Openbaar Ministerie in de opvatting dat Nederland niet bevoegd was om Zorreguieta te vervolgen.

Veranderde wetgeving

Hoogleraar Internationaal Humanitair Recht Liesbeth Zegveld is de advocate van de aangevers. Zij stelt dat Nederland als gevolg van veranderde wetgeving nu wel moet vervolgen.

Volgens de nieuwe wetgeving is een verdwijning niet langer een afgesloten delict, maar moet het worden beschouwd als een voortdurend delict zolang de ontvoering niet wordt erkend of geen informatie wordt gegeven over het lot of de verblijfplaats van de verdwenen persoon, aldus Zegveld.

Dat betekent volgens haar dat het OM in Nederland nu wel de bevoegdheid heeft om strafrechtelijk onderzoek te starten naar de verdwijningen tijdens het Videla-regime tussen 1976 en 1983.

Verplicht

"Zorreguieta weigert tot de dag van vandaag te erkennen dat gedwongen verdwijningen onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden en hij weigert informatie te geven die de nabestaanden behulpzaam had kunnen zijn in de verwerking van hun leed. Dat maakt dat hij zich tot op de dag van vandaag schuldig maakt aan gedwongen verdwijningen", stelt de advocate.

Bovendien is Nederland volgens Zegveld sinds vorig jaar december verplicht om daadwerkelijk tot strafrechtelijk onderzoek over te gaan, omdat Nederland het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning heeft ondertekend.

Samuel Slutzky

De aangifte tegen Zorreguieta is gedaan door in Nederland wonende nabestaanden van Samuel Slutzky. Hij werd in 1977 in zijn huis in Argentinië aangehouden en wordt sindsdien vermist. Ook de zoon van oud-Unesco-ambassadeur Maarten Mourik, de man die in 2001 al aangifte heeft gedaan en inmiddels is overleden, heeft de aangifte ondertekend.

Volgens de aangevers is Zorreguieta vanwege familiebanden regelmatig in Nederland en is ook om die reden vervolging geboden.

"De feiten die Zorreguieta worden verweten, zijn bijzonder ernstig. Duizenden mensen zijn in Argentinië, door toedoen van het regime waarvan Zorreguieta actief lid was en waarmee hij zich vereenzelvigde, verdwenen. Familie en vrienden dragen niet alleen nog steeds het verlies van hun dierbaren, maar verkeren ook nog altijd in martelende onzekerheid over hun precieze lot", aldus Zegveld.

STER reclame