Sluiting dreigt voor Moluks Museum

Aangepast

Door Hugo van der Parre

Het Moluks Museum - officieel Museum Maluku - heeft het moeilijk. Als er niet snel geld gevonden wordt dreigt sluiting in 2013, waarmee het Molukse erfgoed in Nederland verloren zou gaan. En dat ligt gevoelig, want het museum is er ooit gekomen om de Molukse geschiedenis in beeld te brengen en te bewaren.

Het museum, gevestigd in het centrum van Utrecht, ging open in 1990. De oprichting volgde uit afspraken tussen de Nederlandse regering en de Molukse gemeenschap, die de historische en duurzame relatie tussen de Molukkers en Nederland bevestigden. Aanvankelijk betaalde het rijk een jaarlijkse subsidie aan het museum, maar die regeling is in 1995 afgekocht met een eenmalig bedrag van (omgerekend) 3,6 miljoen euro. Met dat geld is het museum 15 jaar lang geëxploiteerd, maar het is in die periode niet gelukt voldoende structurele inkomsten binnen te halen.

Behalve een tentoonstellingsruimte is er ook een theaterzaal en een gedigitaliseerd kenniscentrum gevestigd, allemaal gericht op de Molukse geschiedenis en cultuur. In Nederland wonen ongeveer 60.000 Molukkers. Jaarlijks komen er zo'n 10.000 bezoekers. Volgens Dita Vermeulen, de voorzitter van het museumbestuur, is de afgelopen jaren wel incidenteel subsidie binnengehaald voor bijzondere tentoonstellingen en projecten, maar dat droeg niet bij aan de dagelijkse exploitatie. Ook het pand waar het museum in gevestigd is - een monument - is duur in het onderhoud.

Reddingsplan

Omdat het geld nu echt op raakt, wordt er gewerkt aan een reddingsplan. Voorzitter Dita Vermeulen: "Er is destijds bewust niet voor een doods monument gekozen, maar voor iets dat leeft, dat zich ontwikkelt. Een museum dus. Het zou vreselijk zijn als dat levende monument nu sterft".

Het huidige bestuur maakt plaats voor verse krachten die snel met voorstellen moeten komen om het Museum Maluku van de ondergang te redden. Er zal bezuinigd worden en het nieuwe bestuur gaat op zoek naar nieuwe geldstromen, bijvoorbeeld van sponsors.

Een comité van gezaghebbende Nederlanders en Molukkers onder leiding van oud-minister Roger van Boxtel gaat daarbij helpen. Tenslotte hoopt het museum op samenwerking met andere musea, zoals Museum Bronbeek in Arnhem, dat gespecialiseerd is in de militaire geschiedenis van Nederland ten tijde van Nederlands-Indië. Bronbeek zegt desgevraagd niet te zijn benaderd, maar staat open voor een gesprek.

STER Reclame